Category: انتخاب سردبیر

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

معرفی خانقاه‌های خراسان و کارکردهای آنها (بخش اول)


motaleat khorasan vمعرفی خانقاه – خراسان‌، مهد نـخستین خـانقاه‌های صوفیه در ایران – اولین خانقاه‌های خراسان در نیشابور – خانقاه شیخ ابوسعید ابوالخیر در نیشابور. بسیاری از بزرگان تصوف در این سرزمین زاده و پرورده شده‌اند و کتاب‌ها و منابع اصیل صوفیه، چون رساله قشیریه، کشف‌المحجوب، طبقات‌الصوفیه، اللمع و… در این منطقه به نگارش درآمده است و نوابغ جهان عرفان چون عطار و مولانا از خراسان بزرگ برخاسته‌اند. همچنین این منطقه از نخستین مراکزی است که

Read More

«یونسکو» میزبان جشن جهانی نوروز


norooz yoonescoمدیرکل یونسکو اظهار کرد: نوروز منبع اعتماد، اطمینان و صمیمیت است و به همگان تعلق دارد؛ بیاییم ارزش‌های نوروز را با آغوش باز استقبال کنیم تا پیام جهانی صلح و همبستگی‌اش الهام‌بخش ما باشد. نوروز به‌عنوان میراث ناملموس بشری ابتدا درسال ۲۰۰۹ توسط ۷ کشور با محوریت ایران در فهرست جهانی میراث ناملموس یونسکو ثبت و سپس در سال ۲۰۱۰ بر اساس رأی مجمع عمومی سازمان ملل به‌عنوان روز جهانی نوروز تصویب شد.

Read More

«دف» به زادگاهش رسید / دربارهٔ ثبت ملی ساز کهن ایرانی


daf vسازی که خاستگاهش کردستان است و زادگاهش خانقاه. خشک‌پوستی که آوای عرفانیان سر می‌دهد و پوستهٔ نازک تنیده به دورش نشان ریاضت به وصال یاراست؛ آنچنان که حضرت حافظ آن را مرید و حلقه‌به‌گوش عنوان می‌کند و می‌گوید: اندرین دایره می‌باش چو دف حلقه‌به‌گوش/ ور  قفایی  خوری از دایره خویش مرو…

Read More

تحول نفس در داستان‌های عامیانهٔ صوفیان (بخش دوم و پایانی)

tahavol nafs vدر داستان‌های عامیانه زندگی‌ به‌ جریان‌های واقعی و محسوس مـی‌پیوندد‌ امـا‌ در عرفان و تصوف‌ رویکردها پیچیده‌تر است. مثلاً به عشق و هفت مرحله در مثنوی غـرایب، سـروده رونق‌علیشاه کرمانی‌ می‌توان اشاره کرد. در سـرگذشت مـشتاق‌عـلی شاه صوفی و هنرمند مشهور(مقتول‌ به‌ سـال ۹۰۲۱)، کـه‌ بسیار واقع‌نگارانه به قلم آمد

Read More

سقراط

Soghratسقراط (حدود سالهای ۳۹۹ ـ ۴۷۰ ق . م)؛ پدر علم فلسفه – زندگی – محاکمه سقراط – آثار – اندیشه – کسب تعاریف کلی و مفاهیم ثابت – استدلال‌های استقرایی – گفت و شنود (دیالکتیک)؛ روش عملی سقراط – زندگی نیک براساس حقیقت و اخلاق – کسب حکمت و فضیلت والاترین عمل – نسبت عقل و دموکراسی – دین سقراط

 

Read More

تحول نفس در داستان‌های عامیانهٔ صوفیان (بخش اول)

tahavol nafs vاین مقاله، تعامل بین تصوف و فرهنگ ایران را توصیف می‌کند. علیرغم تحولات فرهنگی و زبانی در طی ۱۵۰ سال اخیر و تأثیر پذیرفتن از فرهنگ جهانی و سبک‌های جدید زندگی که‌ تحت تأثیر شبکه ارتباطات جهانی شکل گرفته، هنوز بسیاری از ارزش‌ها و اصطلاحات و واژگان صوفیان،رایج است. پس عجیب نیست که حضور صوفی و درویش بر قصه‌های عامیانه‌ ما سایه افکنده باشد. صوفی(درویش) اغلب نماد اعتماد و توکل بر خدا و رهایی از بندگی‌ قدرت، منزلت، ثروت، قومیت

Read More

در نقد تصور ما از واقعیت – مصاحبه با دونالد د. هافمن استاد رشته علوم شناختی


Donald Hoffman1 maghz vما در زندگی روزمره خود معمولاً فرض می‌کنیم که ادراک حسی ما از نماها، صداها، بافت‌ها، مزه‌ها تصویر دقیقی از جهان واقعی به دست می‌دهند. اما اگر بفهمیم که داریم گول یک توهّم ادراکی را می‌خوریم، با حیرت تمام می‌فهمیم که درک ما از جهان هرگز مستقیم نبوده، بل فقط بهترین گمانه‌زنی مغز ما درباره‌ی چیستی جهان است؛ یک نوع شبیه‌سازی درونی از

Read More
Category: انتخاب سردبیر

معرفی خانقاه‌های خراسان و کارکردهای آنها (بخش اول)


motaleat khorasan vمعرفی خانقاه – خراسان‌، مهد نـخستین خـانقاه‌های صوفیه در ایران – اولین خانقاه‌های خراسان در نیشابور – خانقاه شیخ ابوسعید ابوالخیر در نیشابور. بسیاری از بزرگان تصوف در این سرزمین زاده و پرورده شده‌اند و کتاب‌ها و منابع اصیل صوفیه، چون رساله قشیریه، کشف‌المحجوب، طبقات‌الصوفیه، اللمع و… در این منطقه به نگارش درآمده است و نوابغ جهان عرفان چون عطار و مولانا از خراسان بزرگ برخاسته‌اند. همچنین این منطقه از نخستین مراکزی است که

Read More

«یونسکو» میزبان جشن جهانی نوروز


norooz yoonescoمدیرکل یونسکو اظهار کرد: نوروز منبع اعتماد، اطمینان و صمیمیت است و به همگان تعلق دارد؛ بیاییم ارزش‌های نوروز را با آغوش باز استقبال کنیم تا پیام جهانی صلح و همبستگی‌اش الهام‌بخش ما باشد. نوروز به‌عنوان میراث ناملموس بشری ابتدا درسال ۲۰۰۹ توسط ۷ کشور با محوریت ایران در فهرست جهانی میراث ناملموس یونسکو ثبت و سپس در سال ۲۰۱۰ بر اساس رأی مجمع عمومی سازمان ملل به‌عنوان روز جهانی نوروز تصویب شد.

Read More

«دف» به زادگاهش رسید / دربارهٔ ثبت ملی ساز کهن ایرانی


daf vسازی که خاستگاهش کردستان است و زادگاهش خانقاه. خشک‌پوستی که آوای عرفانیان سر می‌دهد و پوستهٔ نازک تنیده به دورش نشان ریاضت به وصال یاراست؛ آنچنان که حضرت حافظ آن را مرید و حلقه‌به‌گوش عنوان می‌کند و می‌گوید: اندرین دایره می‌باش چو دف حلقه‌به‌گوش/ ور  قفایی  خوری از دایره خویش مرو…

Read More

تحول نفس در داستان‌های عامیانهٔ صوفیان (بخش دوم و پایانی)

tahavol nafs vدر داستان‌های عامیانه زندگی‌ به‌ جریان‌های واقعی و محسوس مـی‌پیوندد‌ امـا‌ در عرفان و تصوف‌ رویکردها پیچیده‌تر است. مثلاً به عشق و هفت مرحله در مثنوی غـرایب، سـروده رونق‌علیشاه کرمانی‌ می‌توان اشاره کرد. در سـرگذشت مـشتاق‌عـلی شاه صوفی و هنرمند مشهور(مقتول‌ به‌ سـال ۹۰۲۱)، کـه‌ بسیار واقع‌نگارانه به قلم آمد

Read More

سقراط

Soghratسقراط (حدود سالهای ۳۹۹ ـ ۴۷۰ ق . م)؛ پدر علم فلسفه – زندگی – محاکمه سقراط – آثار – اندیشه – کسب تعاریف کلی و مفاهیم ثابت – استدلال‌های استقرایی – گفت و شنود (دیالکتیک)؛ روش عملی سقراط – زندگی نیک براساس حقیقت و اخلاق – کسب حکمت و فضیلت والاترین عمل – نسبت عقل و دموکراسی – دین سقراط

 

Read More

تحول نفس در داستان‌های عامیانهٔ صوفیان (بخش اول)

tahavol nafs vاین مقاله، تعامل بین تصوف و فرهنگ ایران را توصیف می‌کند. علیرغم تحولات فرهنگی و زبانی در طی ۱۵۰ سال اخیر و تأثیر پذیرفتن از فرهنگ جهانی و سبک‌های جدید زندگی که‌ تحت تأثیر شبکه ارتباطات جهانی شکل گرفته، هنوز بسیاری از ارزش‌ها و اصطلاحات و واژگان صوفیان،رایج است. پس عجیب نیست که حضور صوفی و درویش بر قصه‌های عامیانه‌ ما سایه افکنده باشد. صوفی(درویش) اغلب نماد اعتماد و توکل بر خدا و رهایی از بندگی‌ قدرت، منزلت، ثروت، قومیت

Read More

در نقد تصور ما از واقعیت – مصاحبه با دونالد د. هافمن استاد رشته علوم شناختی


Donald Hoffman1 maghz vما در زندگی روزمره خود معمولاً فرض می‌کنیم که ادراک حسی ما از نماها، صداها، بافت‌ها، مزه‌ها تصویر دقیقی از جهان واقعی به دست می‌دهند. اما اگر بفهمیم که داریم گول یک توهّم ادراکی را می‌خوریم، با حیرت تمام می‌فهمیم که درک ما از جهان هرگز مستقیم نبوده، بل فقط بهترین گمانه‌زنی مغز ما درباره‌ی چیستی جهان است؛ یک نوع شبیه‌سازی درونی از

Read More