Category: انتخاب سردبیر

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

گریز مردم از وقف (قسمت دوم)


maghalat feghhi o ejtamaee.v وقف چون یکی از عقود است رعایت شروط مندرج در آن لازم بوده و شرط نفوذ عقد می‌باشد. چنین ملکی را که واقف با چنان شرطی وقف کرده است شرط صحت وقف رعایت همان شرط است و اگر آن ملک را وقف می‌دانیم حق نظارت برای هیچ مرجعی وجود ندارد و اگر شرط را صحیح نمی‌دانیم اصولاً عقد وقف باطل است و آن ملک باید به مالکیت واقف يا ورثه‌ی او درآید. امثله‌اى که ذکر شد فرضی و تصوری نیست بلکه نمونه‌هايى از همه‌ی آنها وجود دارد.

Read More

شیخ محمود شبستری


mahmood shabestari.96شیخ سعدالدین محمود بن امین‌الدین عبدالکریم بن یحیی شبستری از عرفا و شعرای نامی قرن هفتم و هشتم هجری است. او در قصبه شبستر واقع در هشت فرسخی تبریز متولد شد و در عهد سلطان محمد خدابنده و ابوسعید بهادرخان در شهر تبریز مرجع علما و مضلا بود. شبستری پس از کسب دانش در تبریز به مسافرت در شهرهای مختلف پرداخته و در سفر به مصر، شام، حجاز از علما و مشایخ این سرزمین ها کسب دانش توحید کرده است. او خود در این باره می گوید:

Read More

گریز مردم از وقف (قسمت اول)

maghalat feghhi o ejtamaee.v

شخصی بیمارستان می‌سازد که به نام خود او نامگذاری می‌شود متأسفانه در بسیاری موارد دیده شده است که نام موقوفه را عوض می‌کنند. می‌توان چنین اقدام ناروایی را مشمول آیه شریفه (فمن بدله بعد ما سمعه فانما على الذين يبدلونه…) دانست.

Read More

ادغام هوش انسان، هوش مصنوعی و ماشین


alon mask96.vپروژه جدید «الون ماسک» نابغهٔ آفریقایی‌تبار – شبکه عصبی مغز انسان‌‌ها را با الکترودهایی متصل به مغز به رایانه‌هایی وصل می‌کند که می‌توانند پردازش‌‌هایی بی‌سابقه روی مغز انجام دهند. برای این که انسان‌‌ها بخواهند همچنان از نظر اقتصادی ارزشمند بمانند، باید هوش بیولوژیک خود را با هوش مصنوعی و ماشینی ادغام کنند.

Read More

از کلام متمکن تا کلام مغلوب (بازشناسی دو گونه نوشتار در نثر صوفیانه) – بخش اول


Molavi Shams sufi vدو اصطلاح مغلوب و متمکن را برخی از صوفیان در آثارشان به کار برده‌اند. بنیاد تفاوت‌های این دو گروه از متن‌ها عبارت‌اند از: خاستگاه معرفتی، منبع آگاهی، محتوای متن و نقش و کارکردد زبان در گفتمان نثر عرفانی. متن‌های متمکن حاوی مفاهیم اجتماعی و برآمده از آگاهی ایدئولوژیک و عقاید گروه صوفیان‌اند، آن‌ها وضعیتی را سازمان‌دهی و تثبیت می‌کنند و زبان در آن‌ها نقش تنظیم‌کنندگی دارد. دسته دوم متن‌های مغلوب‌اند که مولود تجربه‌های ‌شخصی‌ان

Read More

درخت در تهران

manijhe moshiri derakht vدر این نوشتار درختان اسطوره‌ای در متون کهن ایرانی و تحولاتی که به مرور زمان در مورد باورهای ایرانیان از آن پس تا به امروز نسبت به رستنی‌ها روی داده است، بررسی می‌شوند.

Read More
Category: انتخاب سردبیر

گریز مردم از وقف (قسمت دوم)


maghalat feghhi o ejtamaee.v وقف چون یکی از عقود است رعایت شروط مندرج در آن لازم بوده و شرط نفوذ عقد می‌باشد. چنین ملکی را که واقف با چنان شرطی وقف کرده است شرط صحت وقف رعایت همان شرط است و اگر آن ملک را وقف می‌دانیم حق نظارت برای هیچ مرجعی وجود ندارد و اگر شرط را صحیح نمی‌دانیم اصولاً عقد وقف باطل است و آن ملک باید به مالکیت واقف يا ورثه‌ی او درآید. امثله‌اى که ذکر شد فرضی و تصوری نیست بلکه نمونه‌هايى از همه‌ی آنها وجود دارد.

Read More

شیخ محمود شبستری


mahmood shabestari.96شیخ سعدالدین محمود بن امین‌الدین عبدالکریم بن یحیی شبستری از عرفا و شعرای نامی قرن هفتم و هشتم هجری است. او در قصبه شبستر واقع در هشت فرسخی تبریز متولد شد و در عهد سلطان محمد خدابنده و ابوسعید بهادرخان در شهر تبریز مرجع علما و مضلا بود. شبستری پس از کسب دانش در تبریز به مسافرت در شهرهای مختلف پرداخته و در سفر به مصر، شام، حجاز از علما و مشایخ این سرزمین ها کسب دانش توحید کرده است. او خود در این باره می گوید:

Read More

گریز مردم از وقف (قسمت اول)

maghalat feghhi o ejtamaee.v

شخصی بیمارستان می‌سازد که به نام خود او نامگذاری می‌شود متأسفانه در بسیاری موارد دیده شده است که نام موقوفه را عوض می‌کنند. می‌توان چنین اقدام ناروایی را مشمول آیه شریفه (فمن بدله بعد ما سمعه فانما على الذين يبدلونه…) دانست.

Read More

ادغام هوش انسان، هوش مصنوعی و ماشین


alon mask96.vپروژه جدید «الون ماسک» نابغهٔ آفریقایی‌تبار – شبکه عصبی مغز انسان‌‌ها را با الکترودهایی متصل به مغز به رایانه‌هایی وصل می‌کند که می‌توانند پردازش‌‌هایی بی‌سابقه روی مغز انجام دهند. برای این که انسان‌‌ها بخواهند همچنان از نظر اقتصادی ارزشمند بمانند، باید هوش بیولوژیک خود را با هوش مصنوعی و ماشینی ادغام کنند.

Read More

از کلام متمکن تا کلام مغلوب (بازشناسی دو گونه نوشتار در نثر صوفیانه) – بخش اول


Molavi Shams sufi vدو اصطلاح مغلوب و متمکن را برخی از صوفیان در آثارشان به کار برده‌اند. بنیاد تفاوت‌های این دو گروه از متن‌ها عبارت‌اند از: خاستگاه معرفتی، منبع آگاهی، محتوای متن و نقش و کارکردد زبان در گفتمان نثر عرفانی. متن‌های متمکن حاوی مفاهیم اجتماعی و برآمده از آگاهی ایدئولوژیک و عقاید گروه صوفیان‌اند، آن‌ها وضعیتی را سازمان‌دهی و تثبیت می‌کنند و زبان در آن‌ها نقش تنظیم‌کنندگی دارد. دسته دوم متن‌های مغلوب‌اند که مولود تجربه‌های ‌شخصی‌ان

Read More

درخت در تهران

manijhe moshiri derakht vدر این نوشتار درختان اسطوره‌ای در متون کهن ایرانی و تحولاتی که به مرور زمان در مورد باورهای ایرانیان از آن پس تا به امروز نسبت به رستنی‌ها روی داده است، بررسی می‌شوند.

Read More