Category: انتخاب سردبیر

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

گریز از خشونت با معماری زیبا

حقوقدانان از راهکارهای کاهش ارتکاب جرم می‌گویند: ثأثیر رنگ در جرم – حس امنیت و مکان‌های عمومی – تاثیر محیط زندگی بر افراد – زندگی در صلح. مطالعات متعدد در حوزه‌ی روانشناسی محیطی، شهرسازی، جامعه‌شناسی و جغرافیای شهری بر تأثیر متقابل انسان و محیط بر یکدیگر تأکید دارند.

Untitled 23451

Read More
Category: انتخاب سردبیر

گریز از خشونت با معماری زیبا

حقوقدانان از راهکارهای کاهش ارتکاب جرم می‌گویند: ثأثیر رنگ در جرم – حس امنیت و مکان‌های عمومی – تاثیر محیط زندگی بر افراد – زندگی در صلح. مطالعات متعدد در حوزه‌ی روانشناسی محیطی، شهرسازی، جامعه‌شناسی و جغرافیای شهری بر تأثیر متقابل انسان و محیط بر یکدیگر تأکید دارند.

Untitled 23451

Read More