Category: انتخاب سردبیر

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

«انسان‌بودن» در راه مبارزه!


martin loterkingبه مناسبت هشتاد وهشتمین زادروز مارتین لوترکینگ: بررسی زندگی و روش‌هایی که گاندی، مارتین لوترکینگ و آموزگاران اندیشه خشونت نداشتن برگزیدند و به کار بستند، نشان می‌دهد که مبارزه بر اساس خشونت‌پرهیزی، چنانچه برخی می‌پندارند نشانه انفعال و سستی نیست. بلکه راه نَفَس‌گیر و دشواری است که گشودن آن و پیمودن آن، به باورهای اخلاقی، اراده‌های پولادین و کارهای آموزشی مستمر نیازمند است. مارتین لوترکینگ و همفکران

Read More

وحدت وجود (بخش اول)

vahdat vojoud vعلیرضا عرب – موجودات عالم هستی با وجود تکثّر شدیدی که میان آن‌ها برقرار است در زمینه تسبیح و ستایش حقّ تعالی از یک وحدتی برخوردارند. وحدت تسبیح از وحدت ادراک و شعور، و وحدت ادراک و شعور از وحدت وجود حکایت می‌کند. زیرا اگر برای عالم هستی با وجود این تکثّر وسیع و بزرگی که در آن برقرار است، در مرتبه وجود و هستی، وحدت قائل نباشیم این به معنای آن است که همه یا برخی از موجودات از استقلال در وجود برخوردارند و این بر خلاف تصریح آیات الهی قرآن و بر

Read More

موج فشارها بر دراویش گنابادی در شهرهای مختلف طی روزهای اخیر


eblagh rohani najafabadvشب گذشته همزمان با برگزاری مجالس درویشی در شهرستان نجف‌آباد، تعدادی از مأمورین پلیس امنیت در این مجلس حاضر و ضمن فیلمبرداری به قصد ارعاب، خواستار تعطیلی مجالس شده‌اند. صبح امروز نیز پلیس امنیت عمومی نجف‌آباد طی دعوتنامه‌ای از آقای مهدی روحانی که مجالس درویشی در منزل وی برگزار می‌شود خواسته‌اند تا ساعت ۸ صبح فردا شنبه ۲۵ دیماه جهت پاره‌ای توضیحات در این نهاد انتظامی حاضر شود.

Read More

کندوکاوى در شخصیت، زندگى و اندیشه‌هاى عین‌القضات

aref einol ghozat hamedani vاین رازگشایى خود بزرگ‌ترین گناه عارف جوان بود و آن‌گاه که او را پیچیده در پتویى به نفت آغشته، سوزاندند و خاکسترش در سکوتى بهت‌زده بال مى‌گشود، به سزاى همین گناه رسیده بود. و در ‌‌نهایت صوفى نوخاسته، به جرم رازگشایى این عشق فراخ در برابر سینه‌هاى تنگ و دیدگان تنگ‌اندیش، سر سبز خویش را به باد داد و لذت عشقش به کمال رسید. و این رازگشایى خود بزرگ‌ترین گناه عارف جوان بود و آن‌گاه که او را پیچیده در پتویى به نفت آغشته، سوزاندند و خاکسترش در سکوتى بهت‌زده بال مى‌گشود، به سزاى همین گناه رسیده بود

Read More

تدبیر ویژه برای تأمین امنیت زنان دربرابر خشونت

نkhoshounat zanan vگاهی به لایحهٔ جدید دولت برای حمایت از زنان: برای لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت سه تدبیر، «بازدارندگی و پیشگیری»، «حفاظتی و حمایتی» و «قانونی» لحاظ شده است. مقدمه قانون اساسی کشورمان: «زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

Read More

نسبت موسیقی و عرفان در گفتگو با دکتر سید سلمان صفوی و دکتر ایرج نعیمایی

moosighi vدر گفتگو با رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن و دبیر دوسالانه موسیقی جهان اسلام سعی بر این بوده تا نسبت میان عرفان و موسیقی را به بحث و بررسی بگذاریم. تلقی معنوی و عرفانی از موسیقی در طول تاریخ در تمدن‌ها و فرهنگ‌های گوناگون، تجلی‌های مختلفی نیز داشته است. به گونه‌ای که یکی از این نحوه از تجلی‌ها را می‌توان رسیدن به مقام ربوبی و واصل شدن به درگاه حق دانست. اگرچه ادیان مختلف نیز این نحوه از نگرش

Read More
Category: انتخاب سردبیر

«انسان‌بودن» در راه مبارزه!


martin loterkingبه مناسبت هشتاد وهشتمین زادروز مارتین لوترکینگ: بررسی زندگی و روش‌هایی که گاندی، مارتین لوترکینگ و آموزگاران اندیشه خشونت نداشتن برگزیدند و به کار بستند، نشان می‌دهد که مبارزه بر اساس خشونت‌پرهیزی، چنانچه برخی می‌پندارند نشانه انفعال و سستی نیست. بلکه راه نَفَس‌گیر و دشواری است که گشودن آن و پیمودن آن، به باورهای اخلاقی، اراده‌های پولادین و کارهای آموزشی مستمر نیازمند است. مارتین لوترکینگ و همفکران

Read More

وحدت وجود (بخش اول)

vahdat vojoud vعلیرضا عرب – موجودات عالم هستی با وجود تکثّر شدیدی که میان آن‌ها برقرار است در زمینه تسبیح و ستایش حقّ تعالی از یک وحدتی برخوردارند. وحدت تسبیح از وحدت ادراک و شعور، و وحدت ادراک و شعور از وحدت وجود حکایت می‌کند. زیرا اگر برای عالم هستی با وجود این تکثّر وسیع و بزرگی که در آن برقرار است، در مرتبه وجود و هستی، وحدت قائل نباشیم این به معنای آن است که همه یا برخی از موجودات از استقلال در وجود برخوردارند و این بر خلاف تصریح آیات الهی قرآن و بر

Read More

موج فشارها بر دراویش گنابادی در شهرهای مختلف طی روزهای اخیر


eblagh rohani najafabadvشب گذشته همزمان با برگزاری مجالس درویشی در شهرستان نجف‌آباد، تعدادی از مأمورین پلیس امنیت در این مجلس حاضر و ضمن فیلمبرداری به قصد ارعاب، خواستار تعطیلی مجالس شده‌اند. صبح امروز نیز پلیس امنیت عمومی نجف‌آباد طی دعوتنامه‌ای از آقای مهدی روحانی که مجالس درویشی در منزل وی برگزار می‌شود خواسته‌اند تا ساعت ۸ صبح فردا شنبه ۲۵ دیماه جهت پاره‌ای توضیحات در این نهاد انتظامی حاضر شود.

Read More

کندوکاوى در شخصیت، زندگى و اندیشه‌هاى عین‌القضات

aref einol ghozat hamedani vاین رازگشایى خود بزرگ‌ترین گناه عارف جوان بود و آن‌گاه که او را پیچیده در پتویى به نفت آغشته، سوزاندند و خاکسترش در سکوتى بهت‌زده بال مى‌گشود، به سزاى همین گناه رسیده بود. و در ‌‌نهایت صوفى نوخاسته، به جرم رازگشایى این عشق فراخ در برابر سینه‌هاى تنگ و دیدگان تنگ‌اندیش، سر سبز خویش را به باد داد و لذت عشقش به کمال رسید. و این رازگشایى خود بزرگ‌ترین گناه عارف جوان بود و آن‌گاه که او را پیچیده در پتویى به نفت آغشته، سوزاندند و خاکسترش در سکوتى بهت‌زده بال مى‌گشود، به سزاى همین گناه رسیده بود

Read More

تدبیر ویژه برای تأمین امنیت زنان دربرابر خشونت

نkhoshounat zanan vگاهی به لایحهٔ جدید دولت برای حمایت از زنان: برای لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت سه تدبیر، «بازدارندگی و پیشگیری»، «حفاظتی و حمایتی» و «قانونی» لحاظ شده است. مقدمه قانون اساسی کشورمان: «زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

Read More

نسبت موسیقی و عرفان در گفتگو با دکتر سید سلمان صفوی و دکتر ایرج نعیمایی

moosighi vدر گفتگو با رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن و دبیر دوسالانه موسیقی جهان اسلام سعی بر این بوده تا نسبت میان عرفان و موسیقی را به بحث و بررسی بگذاریم. تلقی معنوی و عرفانی از موسیقی در طول تاریخ در تمدن‌ها و فرهنگ‌های گوناگون، تجلی‌های مختلفی نیز داشته است. به گونه‌ای که یکی از این نحوه از تجلی‌ها را می‌توان رسیدن به مقام ربوبی و واصل شدن به درگاه حق دانست. اگرچه ادیان مختلف نیز این نحوه از نگرش

Read More