Category: انتخاب سردبیر

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

طب در گلستان سعدی

saadi 96 v وراثت یا طبیعت (محیط) –  علم سم‌شناسی و دارو‌شناسی –  رژیم غذایی و تحرک –  روان‌پزشکی –  طب تسکینی –  شکایت پزشکی؛ سعدی در باب هفتم (در تأثیر تربیت) از بیماری که به‌علت چشم‌درد نزد دامپزشک (بیطار) می‌رود، حکایت می‌کند. دارویی که وی تجویز می‌کند، منجر به کوری بیمار می‌گردد. بیمار به نزد قاضی شکایت می‌برد. قاضی حکم می‌کند که: «هیچ تاوان نیست، اگر خر نبودی پیش بیطار نرفتی» (ص۱۸۴

Read More

حکیم بزرگ؛ سید ابوالقاسم موسوی حسینی فندرسکی

mirfendereski 96 vحکیم و دانشمند دوره صفوی، حکیمی فاضل، فیلسوف و عارفی مشهور که در علوم عقلی و ریاضیات مهارت بسیاری داشت، مردی بود در کمال دیانت و خوش‌مذهبی و معتنی به شأن تصلب در ظواهر شرع و صاحب دین، بالفعل بر فضلای ایران بل افاضل عصر سمت تقدم و امتیاز دارد» (امینای قزوینی، ج۲، ص ۶۳۵ ـ ۶۳۶)، «جامع الجوامع علوم عقلی و مدینه‌الکمال کمالات صوری و معنوی حکیم مجرد موحد طریقت‌پوی حقیقت‌جوی بود… در حکمت طبیعی و الهی و طب و ریاضی مسلم اهل آن عهد بود» (هدایت، روضه‌الصفا، ج۸، ص۱۲۰)، «در همه علوم کامل و استاد در معقول و منقول، وحید زمانه در تجرید و تفرید یگانه» (همو، مجمع‌الفصحاء، ج ۲ر۱ر، ص۱۹)، «دریای عرفان و بحر ایقان از سحاب حقایقش قطره و خورشید آسمان در جنب خاطر انورش ذره» (نصرآبادی، به کوشش وحید دستگردی، ص۱۵۳)، «در حکمت ارسطوی زمان و در تصوف بایزید دوران بوده» (واله داغستانی، ص۱۸۱ ـ ۱۸۳)، «وحید عصر و فرید عهد خود بوده، بلکه در هیچ عهدی در مراتب علمی خاصه در حکمت الهی به پایه و مایه ایشان هیچیک از حکما نرسیده. جامع معقول و منقول و فروع و اصول» (هدایت، ریاض‌العارفین، ص ۳۲۴)، «حکیم عارف و مجرد موحد سیاح» (همو، اصول‌الفصول فی حصول‌الوصول، ص۴۴۴)، «در علم حکمت و تسخیر و جفر و کیمیا و خوارق ید طولی داشت» (صبا، ص۲۵) و «از اعاظم سادات رفیع‌الدرجات است. نسب شریفش به امام همام موسی‌ بن‌ جعفر الکاظم علیه‌الصلوة و علیه‌السلام می‌رسد… حالت تجرد و تفردش از توصیف و تعریف مستغنی است.

Read More

فراموشی برای حافظه مفید است

faramooshi 96 vاگر اطلاعات روی رایانه شما پس از مدتی به طور ناگهانی ناپدید شوند، شما می‌توانید به سرعت بار دیگر وارد رایانه شوید و اطلاعات را پیدا کنید. این دقیقا‌‌ً همان کاری است که مغز ما همیشه انجام می‌دهد؛ فراموشی‌های ناگهانی از قبیل فراموش کردن نکته‌ای سر جلسه امتحان در حالی که تمام شب به خواندن درس مشغول بودید یا گم کردن کلید وقتی یک دقیقه قبل در دستانتان قرار داشته است.

Read More
Category: انتخاب سردبیر

طب در گلستان سعدی

saadi 96 v وراثت یا طبیعت (محیط) –  علم سم‌شناسی و دارو‌شناسی –  رژیم غذایی و تحرک –  روان‌پزشکی –  طب تسکینی –  شکایت پزشکی؛ سعدی در باب هفتم (در تأثیر تربیت) از بیماری که به‌علت چشم‌درد نزد دامپزشک (بیطار) می‌رود، حکایت می‌کند. دارویی که وی تجویز می‌کند، منجر به کوری بیمار می‌گردد. بیمار به نزد قاضی شکایت می‌برد. قاضی حکم می‌کند که: «هیچ تاوان نیست، اگر خر نبودی پیش بیطار نرفتی» (ص۱۸۴

Read More

حکیم بزرگ؛ سید ابوالقاسم موسوی حسینی فندرسکی

mirfendereski 96 vحکیم و دانشمند دوره صفوی، حکیمی فاضل، فیلسوف و عارفی مشهور که در علوم عقلی و ریاضیات مهارت بسیاری داشت، مردی بود در کمال دیانت و خوش‌مذهبی و معتنی به شأن تصلب در ظواهر شرع و صاحب دین، بالفعل بر فضلای ایران بل افاضل عصر سمت تقدم و امتیاز دارد» (امینای قزوینی، ج۲، ص ۶۳۵ ـ ۶۳۶)، «جامع الجوامع علوم عقلی و مدینه‌الکمال کمالات صوری و معنوی حکیم مجرد موحد طریقت‌پوی حقیقت‌جوی بود… در حکمت طبیعی و الهی و طب و ریاضی مسلم اهل آن عهد بود» (هدایت، روضه‌الصفا، ج۸، ص۱۲۰)، «در همه علوم کامل و استاد در معقول و منقول، وحید زمانه در تجرید و تفرید یگانه» (همو، مجمع‌الفصحاء، ج ۲ر۱ر، ص۱۹)، «دریای عرفان و بحر ایقان از سحاب حقایقش قطره و خورشید آسمان در جنب خاطر انورش ذره» (نصرآبادی، به کوشش وحید دستگردی، ص۱۵۳)، «در حکمت ارسطوی زمان و در تصوف بایزید دوران بوده» (واله داغستانی، ص۱۸۱ ـ ۱۸۳)، «وحید عصر و فرید عهد خود بوده، بلکه در هیچ عهدی در مراتب علمی خاصه در حکمت الهی به پایه و مایه ایشان هیچیک از حکما نرسیده. جامع معقول و منقول و فروع و اصول» (هدایت، ریاض‌العارفین، ص ۳۲۴)، «حکیم عارف و مجرد موحد سیاح» (همو، اصول‌الفصول فی حصول‌الوصول، ص۴۴۴)، «در علم حکمت و تسخیر و جفر و کیمیا و خوارق ید طولی داشت» (صبا، ص۲۵) و «از اعاظم سادات رفیع‌الدرجات است. نسب شریفش به امام همام موسی‌ بن‌ جعفر الکاظم علیه‌الصلوة و علیه‌السلام می‌رسد… حالت تجرد و تفردش از توصیف و تعریف مستغنی است.

Read More

فراموشی برای حافظه مفید است

faramooshi 96 vاگر اطلاعات روی رایانه شما پس از مدتی به طور ناگهانی ناپدید شوند، شما می‌توانید به سرعت بار دیگر وارد رایانه شوید و اطلاعات را پیدا کنید. این دقیقا‌‌ً همان کاری است که مغز ما همیشه انجام می‌دهد؛ فراموشی‌های ناگهانی از قبیل فراموش کردن نکته‌ای سر جلسه امتحان در حالی که تمام شب به خواندن درس مشغول بودید یا گم کردن کلید وقتی یک دقیقه قبل در دستانتان قرار داشته است.

Read More