Category: انتخاب سردبیر

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

تنها بودن با همدیگر

آن چیست که ما را در زندگی از همه خوشحال‌تر می‌کند؟ شاید به شهرت یا ثروت افسانه‌ای بیندیشید. اما

Read More

روان‌شناسی دیکتاتوری

اختلال‌های شخصیتی آدولف هیتلر، صدام‌حسین و کیم جونگ-ایل از وقتی که دیکتاتورهای سیاسی وجود داشته‌اند، روان‌شناسان نیز مجذوب آن‌ها

Read More

سیمرغ در قفس

هر مکتب اعتقادی برای دستیابی به اهداف و آرمان‌های خویش و استمرار حیات اجتماعی خود در گذر زمان، نیازمند

Read More

حاکمیتِ قانون یا حاکمیت بر قانون

hakemiyat ghanoun

از آنجا که اقتدار بر جوامع بشری با چاشنی مذهب امکان‌پذیر‌تر می‌بود قانون‌گذار به عقاید مردم ورود کرده، قوانینی اساساً تبعیض‌آمیز مبتنی بر یک تفسیر به‌ رأی از دیانت وضع می‌کند که دشواری زندگی را برای بشریت صدچندان کرده است.

Read More

چرا از قانون فرار می‌کنیم؟

بهمن کشاورز؛ وکیل دادگستری • قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی همانند قانون‌گرایی و قانونمندی مقوله‌هایی فرهنگی و تاریخی‌اند. به این معنا

Read More

اقلیت

aghaliyat

برادر، عهدی که با خدا بسته‌ایم را باید نصب العین خود قرار دهیم و به آن  متعهد باشیم، هم در دل و هم در قول و هم در فعل، هم نسبت به مولی و پروردگار و هم نسبت به خویش و هم نسبت به اهل ایمان و هم نسبت به جامعه و هم نسبت به هستی و کل کائنات. باید اندیشه کرد که خواست حضرت دوست از ما چیست…

Read More

سانسور بزرگ در تاریخ غرب‌شناسى ما

siavash jamadi haideger123
این آسیبى بدفرجام است که ما درباره چیزهایى بنویسیم یا بیاموزیم بى آنکه حتى یک بار از خود پرسیده باشیم که این ذخیره فضل و دانشِ من چه ربطى به من در وضعیت این‌جایى و اکنونى‌ام دارد. تفکر، در حقیقت از همین جا و هم‌اکنون آغاز مى‌شود نه از اعلا علیین و غیب الغیوب و علم الاسماء تاریخى و دیگر فراداده‌هاى سنتى. سرمشق اصلى هوسرل که پدر پدیدارشناسى شمرده مى‌شود، این بود

Read More
Category: انتخاب سردبیر

تنها بودن با همدیگر

آن چیست که ما را در زندگی از همه خوشحال‌تر می‌کند؟ شاید به شهرت یا ثروت افسانه‌ای بیندیشید. اما

Read More

روان‌شناسی دیکتاتوری

اختلال‌های شخصیتی آدولف هیتلر، صدام‌حسین و کیم جونگ-ایل از وقتی که دیکتاتورهای سیاسی وجود داشته‌اند، روان‌شناسان نیز مجذوب آن‌ها

Read More

سیمرغ در قفس

هر مکتب اعتقادی برای دستیابی به اهداف و آرمان‌های خویش و استمرار حیات اجتماعی خود در گذر زمان، نیازمند

Read More

حاکمیتِ قانون یا حاکمیت بر قانون

hakemiyat ghanoun

از آنجا که اقتدار بر جوامع بشری با چاشنی مذهب امکان‌پذیر‌تر می‌بود قانون‌گذار به عقاید مردم ورود کرده، قوانینی اساساً تبعیض‌آمیز مبتنی بر یک تفسیر به‌ رأی از دیانت وضع می‌کند که دشواری زندگی را برای بشریت صدچندان کرده است.

Read More

چرا از قانون فرار می‌کنیم؟

بهمن کشاورز؛ وکیل دادگستری • قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی همانند قانون‌گرایی و قانونمندی مقوله‌هایی فرهنگی و تاریخی‌اند. به این معنا

Read More

اقلیت

aghaliyat

برادر، عهدی که با خدا بسته‌ایم را باید نصب العین خود قرار دهیم و به آن  متعهد باشیم، هم در دل و هم در قول و هم در فعل، هم نسبت به مولی و پروردگار و هم نسبت به خویش و هم نسبت به اهل ایمان و هم نسبت به جامعه و هم نسبت به هستی و کل کائنات. باید اندیشه کرد که خواست حضرت دوست از ما چیست…

Read More

سانسور بزرگ در تاریخ غرب‌شناسى ما

siavash jamadi haideger123
این آسیبى بدفرجام است که ما درباره چیزهایى بنویسیم یا بیاموزیم بى آنکه حتى یک بار از خود پرسیده باشیم که این ذخیره فضل و دانشِ من چه ربطى به من در وضعیت این‌جایى و اکنونى‌ام دارد. تفکر، در حقیقت از همین جا و هم‌اکنون آغاز مى‌شود نه از اعلا علیین و غیب الغیوب و علم الاسماء تاریخى و دیگر فراداده‌هاى سنتى. سرمشق اصلى هوسرل که پدر پدیدارشناسى شمرده مى‌شود، این بود

Read More