دسته: بیانات صوتی دکتر نور علی تابنده (مجذوبعلیشاه) ۱۳۹۷

فرمايشات حضرت آقای حاج دكتر نورعلی تابنده مجذوبعليشاه – عصر یکشنبه ۹۷/۸/۲۷ (سالگرد رحلت حضرت آقای رضاعلیشاه)

{https://soundcloud.com/majzooban/9axwzfnirgcn} مدت‌زمان: ۶ دقیقه

فرمایشات و بیانیه حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه خطاب به آقای دکتر سیدمصطفی آزمایش – چهارشنبه ۹۷/۸/۲

{https://soundcloud.com/majzooban/domn6tfbkcr4} مدت‌زمان: ۸ دقیقه

فرمايشات حضرت آقای حاج دكتر نورعلی تابنده (مجذوبعليشاه) – مراسم تاسوعای حسینی – عصر چهارشنبه ۹۷/۶/۲۸ در حسینیه حائری

{https://soundcloud.com/majzooban/sizhktiiqsdb} مدت‌زمان: ۷ دقیقه