مجذوبان نور - پایگاه خبری دراویش گنابادی

فرمايشات حضرت آقای دكتر نورعلی تابنده مجذوبعليشاه – صبح پنجشنبه ۹۷/۱۰/۶ (فایل صوتی)

{https://soundcloud.com/majzooban/sjat52ctfhqi}
 
مطالب مرتبط