قطع تلفن هفت درویش محبوس در سالن امن زندان تهران بزرگ

اخبار رسیده به مجذوبان نور حاکی از قطع تلفن‌های هفت درویشی است که پس از حمله‌ی هفتم شهریور گارد زندان تهران بزرگ (فشافویه) به درویشان متحصن در تیپ ۳ آن زندان به سلول‌های انفرادی منتقل شده‌اند.
تلفن‌های این هفت درویش که از روز هفتم شهریور به مدت ۱۸۶ روز جدا از زندانیان دیگر در بند سلول‌های انفرادی فشافویه موسوم به سالن امن نگهداری می‌شوند از صبح امروز به دلایل نامشخص قطع شده است.
این درویشان پس از گذراندن ۱۰۵ روز در سلول انفرادی که بدون حکم قضایی بر آنان تحمیل شده است، از روز ۲۳ آذر تاکنون در سالن امن فشافویه که خالی از هر زندانی دیگری‌ست نگهداری می‌شوند.
سه نفر از این هفت درویش به نام‌های رضا انتصاری، کسری نوری و سینا انتصاری در این ۱۸۶ روز هیچ ملاقاتی با اعضای خانواده‌شان نداشته‌اند و چهار درویش دیگر تنها یک بار اجازه ملاقات یافته‌اند.
خانواده‌ی هفت درویش به مجذوبان نور گفته‌اند که تاکنون هیچ‌یک از مقامات قضایی و مسئولان زندان‌ مسئولیت حبس این هفت درویش در شرایط امنیتی سالن امن را بر عهده نگرفته و درباره‌ی دلیل نگهداری آنان در سالنی که متشکل از سلول‌های انفرادی خالی از زندانیان دیگر است نیز دلیلی ارائه نکرده‌اند.
رضا انتصاری، کسری نوری، محمد شریفی‌مقدم، حسام معینی، سینا انتصاری، امیر نوری و مرتضی کنگرلو هفت درویشی هستند که پس از حمله‌ی روز هفتم شهریور نیروهای گارد زندان فشافویه به درویشان متحصن در تیپ ۳ آن زندان مورد ضرب و جرح قرار گرفته و با بدن مجروح و سر و دست شکسته به سلول‌های انفرادی منتقل شده‌اند.
پیش‌تر درویشی به نام مهدی اسکندری نیز با این هفت درویش در سالن امن محبوس بود که با پایان دوره‌ی حبس، از زندان آزاد شد.
اخبار تکمیلی را در مجذوبان نور دنبال کنید.