فرمايشات حضرت آقای دكتر نورعلی تابنده مجذوبعليشاه – صبح پنجشنبه ۹۷/۹/۲۹ (فایل صوتی)

{https://soundcloud.com/majzooban/iyeteqpkifdo}
مدت‌زمان: ۶ دقیقه