فرمايشات حضرت آقای حاج دكتر نورعلی تابنده مجذوبعليشاه – عصر یکشنبه ۹۷/۸/۲۷ (سالگرد رحلت حضرت آقای رضاعلیشاه)

hazrat dr noorali tabandeh majzoobalishah hos 97

{https://soundcloud.com/majzooban/9axwzfnirgcn}

مدت‌زمان: ۶ دقیقه