حکم شش سال حبس امیر نوری قطعی شد

روز گذشته حکم قطعی ۶ سال حبس به همراه مجازات تکمیلی امیر نوری یک غیردرویش بازداشت‌شده در حادثه‌ی گلستان هفتم در زندان فشافویه به او ابلاغ شد.
امیر نوری دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی حقوق، همراه با مادرش شکوفه یداللهی و دو برادرش کسری و پوریا نوری یکم اسفند ۱۳۹۶ در جریان حادثه‌ی گلستان هفتم بازداشت شده و تا اکنون در زندان است.
حکم قطعی امیر نوری در حالی به وی ابلاغ شده است که  ۱۰۵ روز بازداشت در سلول‌های انفرادی زندان فشافویه مانع از دسترسی او به حقوق قانونی یک زندانی شده بود. آقای نوری از هفتم شهریور ۱۳۹۷ پس از درگیری نیروهای گارد زندان فشافویه با درویشان متحصن در تیپ ۳ آن زندان که خواستار آزادی زنان درویش زندانی شده بودند همراه با هفت درویش ازجمله برادرش کسری نوری به سلول انفرادی منتقل شده بود.
این دانش‌آموخته‌ی حقوق در اعتراض به نگهداری در سلول انفرادی بدون ارائه‌ی حکم قضایی در زمان ابلاغ تجدیدنظرخواهی و همچنین غیرقانونی‌خواندن روند دادرسی دادگاه و احکام صادره برای درویشان گنابادی از تجدیدنظرخواهی امتناع کرده بود.
امیر نوری مرداد سال جاری با حکم قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در حالی به ۶ سال حبس، ۲ سال تبعید، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال محرومیت از حضور در احزاب و رسانه‌ها و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است که در انتهای دادنامه‌ی حکم قضایی‌اش آمده بود: «نظر به اینکه متهم (امیر نوری) برادر کسری نوری لیدر غائله [گلستان هفتم] است مجرمیتش محرز و مسلم می‌باشد».
امیر نوری در جریان بازداشت در حادثه‌ی گلستان هفتم یک انگشت خود را که از شدت ضربات باتوم له شده بود از دست داد.  
مجذوبان نور پیش‌تر، از قطعی شدن ۱۹۰ سال حبس برای ۲۳ درویش گنابادی که به دلیل غیرقانونی خواندن دادگاه‌های درویشان از حضور در جلسات محاکمه‌ی دادگاه انقلاب خودداری کرده بودند خبر داده بود.