Category: طرح و کاریکاتور

لیلی نایب‌زاده در حالی بازجویی و ضرب و شتم شد که باردار بود. درویشی که حتی با این شرایط نیز از گزند بازجویی و بازداشت در امان نماند

کاری از بهنام محمدی

طرح اختصاصی سايت مجذوبان نور در رابطه با متهم كردن حامد رضایی از دراويش گنابادى به شیطان‌پرستی

کفر چو منی گزاف و آسان نبُوَد                                                      محکمتر از ایمان من ایمان نبود در دهر چو من یکی و آن هم کافر                                                پس در همه دهر یک […]

Next Page »