لیلی نایب‌زاده در حالی بازجویی و ضرب و شتم شد که باردار بود. درویشی که حتی با این شرایط نیز از گزند بازجویی و بازداشت در امان نماند

darvishe bardar shekanje leili nayebzade96کاری از بهنام محمدی