Day: آذر 25, 1396

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

تأملی در مفهوم امر به معروف و نهی از منکر

 

Hasan Yousefi Eshkevari vحسن یوسفی اشکوری – در صدر اسلام این سفارش به صورت یک سفارش اخلاقی‌-مدنی بود و هیچ صورت سازمانی و حکومتی و آمرانه نداشت. به همین دلیل است که اصولاً نشانی از نهاد و یا حتی سنتی خاص تحت این عنوان در صدر اسلام وجود ندارد. این دو توصیه هرگز نمی‌­توانند همراه با قهر و خشونت و تحمیل فردی و یا دولتی و سازمانی باشند. این توصیه را نمی‌­توان به صورت قانون درآورد و افراد جامعه را به اجرا و رعایت آن‌ها ملزم کرد. این فریضه نمی‌تواند دولتی و حتی به شکل یک سازمان دولتی با اعضای موظف و رسمی و حقوق‌بگیر باشد.

Read More

حق بیان برای متهم

hoghough ghanoon9 v

دکتر موسی پیریایی، حقوقدان – حق حضور در تحقیقات مقدماتی – حق بهره‌مندی از خدمات مترجم – حق درخواست احضار افراد – زمان «تصمیم گرفته‌شده درباره آزادی متهم به قید کفالت یا وثیقه»، «تصمیم‌های مربوط به پیگرد» و نیز «جبران خسارت» از مرحله‌هایی است که برای ارائه دیدگاه‌ها و نگرانی‌های بزه‌دیدگان مناسب است. همچنین در برخی کشور‌ها همانند امریکا، این حق به بزه‌دیده داده شده است که از حکم مناسب برای متهم و آزادی او از زندان بر پایه آزادی مشروط، آگاه شود تا بتواند دیدگاه‌ها و گفته‌های خویش را د

Read More

عرفان زنانه

rabee zan aref96عطار در وصف رابعه عدویه می‌گوید: «آن سوختهٔ عشق و اشتیاق، آن شیفتهٔ قرب و احتراق، آن گمشدهٔ وصال». شاید در میان عارفان مسلمان، کسی به صراحت، تأکید و تکرار رابعه عدویه نگفته باشد که خدا را تنها از روی محبت عبادت می‌کند و نه خوف از عقاب یا طمع در پاداش:

Read More