دسته: بیانات صوتی دکتر نور علی تابنده (مجذوبعلیشاه) ۱۳۹۵

پیام حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه، صبح جمعه بيستم اسفند ۹۵ از بیمارستان مهر

{https://soundcloud.com/majzooban/5c2v2rbsupaf}   مدت‌زمان: ۲ دقيقه فايل با کیفیت بالا: ۲ مگابایت

مجلس صبح شنبه ١۴-١٢-٩۵ – آقایان(نحوهٔ بیان و اثبات مطلب – حکایت نحوی و کشتیبان)

{https://soundcloud.com/majzooban/pb0enhi6coyy} {https://soundcloud.com/majzooban/kqzfmtvldnin}   مدت‌زمان: ۵ دقيقه فايل با کیفیت متوسط: ۲ مگابایت فايل با کیفیت بالا: ۴ مگابایت 

مجلس صبح جمعه ١٣-١٢-٩۵- خانمها (آزادگی و اسارت انسان و تدبر در حکمت آن)

{https://soundcloud.com/majzooban/9qciwe96y9om} {https://soundcloud.com/majzooban/ywqayryxrohk} دانلود کنید دانلود کنید(کیفیت بالاتر)   مدت‌زمان: ۹ دقيقه فايل با کیفیت متوسط: ۳ مگابایت فايل با کیفیت بالا: ۹ مگابایت

مجلس صبح پنجشنبه ١٢-١٢-٩۵ – آقایان (وفات حضرت فاطمه(س))

{https://soundcloud.com/majzooban/sedqb9yi2gcp} دانلود کنید دانلود کنید (کیفیت بالا)   مدت‌زمان: ۱۸ دقيقه فايل با کیفیت متوسط: ۵ مگابایت فايل با کیفیت بالا: ۱۷ مگابایت

مجلس صبح چهارشنبه ١١-١٢-٩۵ – خانمها(کمیت و کیفیت ایمان و مؤمنین – درویشی)

دانلود کنید دانلود کنید (کیفیت بالا)   مدت‌زمان: ۱۰ دقيقه فايل با کیفیت متوسط: ۳ مگابایت فايل با کیفیت بالا: ۹ مگابایت {play}www.majzooban.net/images/bayanat_soti/1395/esfand/1395-12-11-Sobhe-ChaharShanbe-Kamiyat-Va-Keyfiyate-Iman-Va-Momenin-Darvishi.mp3{/play}

مجلس صبح یکشنبه ٨-١٢-٩۵ – خانمها (توجه و انتظار شنونده به سخن و اثر صوت و دیدار)

دانلود کنید دانلود کنید (کیفیت بالا)   مدت‌زمان: ۱۰ دقيقه فايل با کیفیت متوسط: ۳ مگابایت فايل با کیفیت بالا: ۹ مگابایت {play}www.majzooban.net/images/bayanat_soti/1395/esfand/1395-12-08-Sobhe-Yekshanbe-Tavajouh-Va-Entezar.mp3{/play}

مجلس صبح شنبه ٧-١٢-٩۵ – آقایان (جایگاه عرف و عادت در قانونگذاری بشر و احترام به آداب و رسوم)

دانلود کنید دانلود کنید (کیفیت بالا)   مدت‌زمان: ۱۶ دقيقه فايل با کیفیت متوسط: ۴ مگابایت فايل با کیفیت بالا: ۱۵ مگابایت {play}www.majzooban.net/images/bayanat_soti/1395/esfand/1395-12-07-Sobhe-Shanbe-Ehteram-Be-Adab-Rosum.mp3{/play}

مجلس صبح جمعه ۶-١٢-٩۵ – خانمها(اتصال و ارتباط معنوی قلوب مؤمنین)

دانلود کنید (کیفیت بالا)   مدت‌زمان: ۶ دقيقه فايل با کیفیت بالا: ۶ مگابایت {play}www.majzooban.net/images/bayanat_soti/1395/esfand/1395-12-06-Sobhe-Jome-Etesal-Va-Ertebat-Manavi-Gholoub-Momenin-128.mp3{/play}

برگهٔ بعد »