مجذوبان نور - پایگاه خبری دراویش گنابادی

مجلس صبح جمعه ١٣-١٢-٩۵- خانمها (آزادگی و اسارت انسان و تدبر در حکمت آن)

Hhdnat majzoobaalishah06

{https://soundcloud.com/majzooban/9qciwe96y9om}

{https://soundcloud.com/majzooban/ywqayryxrohk}

دانلود کنید

دانلود کنید(کیفیت بالاتر)

  مدت‌زمان: ۹ دقيقه

فايل با کیفیت متوسط: ۳ مگابایت

فايل با کیفیت بالا: ۹ مگابایت

مطالب مرتبط