Tag: پیامبر

عیسی و شریعت

masih isa96vعیسی در آغاز موعظه بر بالای کوه هشدار جدی داد و در آن شریعت خدا را، که در کوه سینا و در خلال عهد نخست داده شده بود، در پرتو نعمت عهد جدید معرفی کرد: گمان‌ مبرید که‌ آمده‌ام‌ تا تورات‌ یا صُحُف‌ انبیا را باطل‌ سازم. نیامده‌ام‌ تا باطل‌ نمایم‌ بلکه‌ تا تمام‌ کنم زیرا هر آینه‌ به‌ شما می‌گویم، تا آسمان‌ و زمین‌ زائل‌ نشود، همزه‌ یا نقطه‌ای از تورات‌ هرگز زائل‌ نخواهد شد تا همه‌ واقع‌ شود. پس‌ هر که‌ یکی از این‌ احکام‌ کوچک‌ترین‌ را بشکن

عیسی و شریعت

عیسی در آغاز موعظه بر بالای کوه هشدار جدی داد و در آن شریعت خدا را، که در کوه سینا و در خلال عهد نخست داده شده بود، در پرتو نعمت عهد جدید معرفی کرد:  گمان‌ مبرید که‌ آمده‌ام‌ تا تورات‌ یا صُحُف‌ انبیا را باطل‌ سازم. نیامده‌ام‌ تا باطل‌ نمایم‌ بلکه‌ تا تمام‌ کنم زیرا هر آینه‌ به‌ شما می‌گویم، تا آسمان‌ و زمین‌ زائل‌ نشود، همزه‌ یا نقطه‌ای از تورات‌ هرگز زائل‌ نخواهد […]

شمس تبریزی و تأویل‌های عرفانی او از احادیث نبوی (بخش سوم و پایانی)

۳-۳. انتقاد گونه‌ای بر بعضی احادیث همانگونه که تا اینجا مشاهده شد، شمس علاقه بسیاری به سخنان حضرت رسول(ص) داشته، گاهی ارزش آنها را برابر با قرآن و گاهی بالاتر از آن دانسته و کمترین اخبار نبوی را با تمام کتاب‌های عالم قابل مقایسه نمی‌داند: «کمترین خبری از آن (مصطفی(ص)) ندهم به صدهزار رساله‌های قشیری و قریشی و غیر آن. بی مزّه‌اند، بی ذوق‌اند، ذوق آن را درنمی‌یابد» (همان، ج۱: ۲۰۹). با وجود این، درموارد […]

شمس تبریزی و تأویل‌های عرفانی او از احادیث نبوی (بخش سوم و پایانی)

shams maghbarehتاویل احادیث: «دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است» و «پادشاه، سایه خداست در زمین که هر مظلومی از بندگان خدا بدو پناه تواند برد» – انتقاد گونه‌ای بر بعضی احادیث – برایند

شمس تبریزی و تأویل‌های عرفانی او از احادیث نبوی (بخش دوم)

shams maghbareh vشمس مصحف و قرآن واقعی را ولیّ حق می‌داند، نه این کتاب‌های ظاهری را: «مراد او از این کتاب‌الله مصحف نیست. آن مردی‌ است [که] رهبر است. کتاب‌الله، آیت اوست. سورهٔ اوست. در آن آیت آیت‌هاست (همان، ج ۱: ۳۱۶). شمس جهاد اکبر را «جماعت» و توجّه به آن می‌داند. این نظر او، بر خلاف نظر علماست که با توجه به ادامه این حدیث، جهاد اکبر را جهاد با نفس می‌دانند.«رَجعنا مِن الجِهادِ الاَصغَرِ اِلی الجِهادِ الاَکبَر. جهاد اکبر چیست؟ روزه نیست! نماز نیست! جماعت است جهاد اکبر» (شمس تبریزی، ج ۱: ۲۶۹).

شمس تبریزی و تأویل‌های عرفانی او از احادیث نبوی (بخش دوم)

۳. شمس تبریزی و تأویل احادیث تأویل‌ها و نظریّات شمس درباره احادیث را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد و مورد بررسی قرار داد:  ۱-۳. تأویل یک کلمه به کلمه‌ای دیگر.۲-۳. تأویلات محتوایی.۳-۳. انتقاد گونه‌ای بر بعضی احادیث. ۱-۳. تأویل یک کلمه به کلمه‌ای دیگر  شمس در این شیوه تأویلی، یکی از واژه‌های مندرج در حدیث را به معنای باطنی آن تأویل کرده و با این کار معنایی جدید و بسیار عمیق و عارفانه به […]

شمس تبریزی و تأویل‌های عرفانی او از احادیث نبوی (بخش اول)

shams maghbareh vشمس تبریزی: در احادیث سرّ بیش است که در قرآن. شمس تأویل‌های کسانی را که بدون بهره‌گیری از نور باطن، متن را تأویل می‌کنند و تأویلشان برخاسته از قرائن درونی متن وعقل پسند نیست، نمی‌پذیرد.

شمس تبریزی و تأویل‌های عرفانی او از احادیث نبوی (بخش اول)

چکیده شمس تبریزی برای احادیث نبوی اهمیّت بسزایی قائل بوده و همان‌گونه که خود اشاره می‌کند، کمترین سخن حضرت محمد (ص) را با تمام کتاب‌های عالم قابل مقایسه نمی‌داند. او معتقد است، ورای ظاهر احادیث، معناهای باطنی عمیقی نهفته است که تنها عارفان و واصلان درگاه احادیث، قادرند آن را درک کنند. او حتی گاهی قرآن و حدیث را با هم می‌سنجد و می‌گوید: قرآن را به این دلیل دوست دارد که از زبان حضرت […]

مکتوب فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)، مجلس صبح سه‌شنبه ۹۶/۲/۵ – آقایان (مبعث رسول اکرم (ص))

بسم الله الرّحمن الرّحیم این عید سعید را به همه تبریک می‌گویم و انشاءالله ما در درونمان وجود این نور و روشنی‌ای که به ما می‌دهد احساس کنیم. برای این که “بعثت” نام گذاشتند، لغت بعثت یعنی “برانگیختن”. یعنی یک چیزی که بر خلاف رویه‌ی معمولش، در مسیری که معمولی برایش گذاشتند از آن مسیر می‌رود ولی با سرعت بیشتری ناگهانی ظاهر می‌شود. این را اسمش گذاشتند بعثت. لغتی‌ست معنای بعثت. بعثت در کتب عربی، […]

مکتوب فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)، مجلس صبح سه‌شنبه ۹۶/۲/۵ – خانم‌ها (مبعث رسول اکرم (ص))

بسم الله الرّحمن الرّحیم الان هزار و چهارصد و خرده‌ای سال از بعثت اولیه‌‌ی پیغمبر گذشته. یعنی ما هزار و چهارصد و خرده‌ای سال را، بعثت را می‌خوانیم که یک لغتی است، معنی می‌کردیم و منتظر بودیم که معنی‌اش را که خوانده‌ایم در ذهن مردم ببینیم و خب جز عده‌ی، مدت کمی، کوتاهی، مدت کوتاه، فقط دیدید. در طی تاریخ در این هزار و چهارصد سال ما بخوانیم؛ هر جا صدای بعثت شنیده می‌شود و […]

Next Page »