مکتوب فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه – صبح پنجشنبه ۹۷/۱۰/۶

برادران عزیز. رفقای دوست. دوستانی که انشاءالله همه همدیگر را در راه بهشت به‌قولی همکاری می‌کنند. می‌گویند: گر خانه (یعنی این خانه)، «گر خانه محقر است و تاریک/ در دیده‌ی روشنت نشانم». شما همه‌تان جایتان روشنی چشم من است. از همه‌ی شماها التماس دعا دارم. هم خودتان را در تمام مدت زندگی، پاک، سالم، رشید و خداشناس نگه‌دارید. تا همه‌ی دوستان شما، همه‌ی فرزندان شما همانطور باشند.

اینجا الان ظاهراً من مثلاً با آن دوستی که آن ته نشسته از همدیگر دوریم، ولی در معنا یکی هستیم. برای اینکه اساس حیات و زندگی ما انسان‌ها و به‌خصوص ما فقرا که به یک دستگاه‌ها و بزرگانی از قدیم در ارتباط بودیم و هستیم و انشاءالله خواهیم بود همه‌مان، ما همه، امیدوارم که در بین ماها چه در ری چه در روم چه در جای دیگر جز دوستی نباشد. هیچگونه نگرانی. همه به هم سلام کنید و همه منتظر جواب سلام از ناحیه‌ی خداوند باشید.
شاعری؛ مرحوم آقای دکتر نعمت‌الله تابنده گفته این شعر را، در وصف کی یادم نیست. گفتند: «ربنا گویند و»، ربنا یعنی خدایا، «ربنا گویند و زو لبیک عبدی بشنوند». برای اینکه ما که صدا می‌زنیم خدا را می‌گوییم ربنا، می‌گوییم خدایا چنین کن. از خدا جوابی خواسته‌ایم و سلامی هم به خدا فرستاده‌ایم. سلام را چون جوابش واجب است خداوند حتماً جواب می‌دهد. گوش ما باید شنوا باشد. بنابراین دو تا برادری که با هم مصافحه می‌کنند، به یکدیگر سلام می‌کنند، فقط نه به‌خاطر سلام، درود، بزرگی، همه‌ی اینها را خدا جواب می‌دهد. ولی خوش باشید که خداوند نگرانی‌های ما را جواب می‌دهد. ما امیدواریم برای اینکه خداوند آن نگرانی‌های ما که مورد علاقه‌ی او نیست آنها را حذف می‌کند. تا شما باز از یکی از فقرا دوستی‌ داشتید خداوند به ازای هر سلامی تا ده‌برابر، پاداشِ سلام می‌دهد. چه با حرف، اگر گوشمان شنوا باشد در و دیوار به ما جواب می‌دهند.

امیدوارم که هم زندگی عادی همه‌مان خوب و خوش باشد و در هر حال به یاد خدا باشیم. اگر از زندگی‌مان راضی باشیم و به درگاه خداوند شکر کنیم خداوند آن زندگی ما را عبادت می‌داند، که یکی از واجبات، سلامتی و سلام به برادران دیگر است. انشاءالله هیچ‌کدامتان کدورت با هیچ‌کدام از فقرا نداشته باشید و به‌خصوص خانواده‌ی خود را خیلی مهربان باشید و به همه دلبستگی داشته باشید. خداوند که ما را اینجوری متفرق و فرد‌‌فرد آفرید … دو فردی که دو وجودند ما این دو تا وجود را اینقدر به هم نزدیک کنیم که یک وجود حساب بشوند. آن شعر می‌گوید:

چنان بسته‌ست جان تو به جانم
که هر چیزی که اندیشی بدانم

ما یک وجودیم منتها در قالب‌های مختلف. انشاءالله همه با هم خوب و مهربان باشید و خداوند ارزش این محبتی که به ما کرده و ما را … فقر قرار داده ارزش این را بدانید و از خدا شکر بکنید. البته الان در حالی که [در] دلتان بار دیگر به یاد خداوند شکر می‌کنید دیگر مرخص بشوید که از کارهایتان هم باز نمانید. خداحافظ شما.