Category: راديو مجذوبان نور

به مناسبت عید سعید فطر: رادیو مجذوبان نور آغاز به کار کرد

«از صدای سخن دوست ندیدم خوش‌تر» رادیو مجذوبان نور با گامی بلند و در مسیری نو شروع به کار کرد. هدفمان سیراب شدن از چشمه‌های زلال حکمت و عرفان و ادب است از دریچهٔ کلام و موسیقی تا بلکه در روزمرگی پرشتاب روزگار که مجال تورق و تأمل در میراث گرانبهای اندیشه کمتر میسر می‌شود، هوای تازه‌ای باشد بر احوالمان و گریزی دلپذیر. این رادیو با تمرکز بر موسیقی و ترانه بر آن است که […]

رادیو مجذوبان نور برنامه شماره نه: گفتگوی با حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه) خرداد ماه 1390

رادیو مجذوبان نور برنامه شماره هشت : گفتگوی با حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه) به مناسبت روز درویش (اسفند ماه 1389)

رادیو مجذوبان نور برنامه شماره هشت : گفتگوی با حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه) به مناسبت روز درویش (اسفند ماه 1389)

رادیو مجذوبان نور برنامه شماره هشت : گفتگوی با حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه) به مناسبت روز درویش (اسفند ماه 1389)

Next Page »