دسته: بیانات مکتوب دکتر نور علی تابنده (مجذوبعلیشاه) ۱۳۸۵

گفتگو با حضرت آقای دكتر نور علی تابنده مجذوب عليشاه ارواحنا فداه به تاريخ آبان ماه ۱۳۸۵

 توضیح : این گفت و گو بنا به درخواست بعضی از فقرا و دوستان به مناسبت شایعاتی که اخیرا در مورد زندگی ایشان از جانب مخالفان عنوان می شود در سوم آبان سال ۱۳۸۵ برابر با دوم شوال ۱۴۲۷ انجام شده است . سوال : درباره جنابعالی با اینکه هم از جنبه عرفانی و هم از جنبه علمی و اجتماعی از شخصیت های مورد توجه بوده اید کمتر مطلبی نوشته یا گفته شده ، علت […]