در پی اعمال محدودیت از سوی رییس بند/ فرشید یداللهی: اعتصاب غذا خواهم کرد

farshidفرشید یداللهى، وکیل دراویش گنابادی محبوس در بند هفت زندان اوین، به دستور محسنى رییس بند یاد شده، از حق خروج از سالن و استفاده از کتابخانه و امکانات فرهنگی اندرزگاه هفت آن زندان محروم شد.

به گزارش مجذوبان نور، این فعال حقوق دارویش که به رغم آیین نامه داخلی سازمان زندان‌ها از بند ٣۵٠ به زندان رجایی شهر و سپس به بند هفت اوین منتقل شده است، در پی اعمال محدودیت محسنى، اعلام کرده است در صورت عدم رسیدگی به خواسته‌هایش، از دو روز آینده دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

آقای یداللهی که اینک همراه با هفت درویش دیگر محبوس در اوین اعتصاب تلفن و ملاقات کرده است، هدف از اعتصاب غذای خود را برداشتن اجبار وی و سایر دراویش به استفاده از لباس زندان، رسیدگى به وضعیت درمانى خود و دراویش زندانى، برداشتن ممنوع الخروجی از محوطه سالن و حق برخورداری و استفاده از امکانات فرهنگى و ورزشی زندان عنوان کرده است.

اخبار رسیده از بند هفت اوین حاکى از این است که مومنى، معاون زندان اوین نیز وقعی به شکایات آقای یداللهی نگذاشته و پی گیرى‌های وی در خصوص دستور غیرقانونى محسنى رییس بند هفت را بی‌جواب گذاشته است.

این درویش گنابادی اینک چهارمین سال از حبس هفت سال و نیمه‌ای را که حکم غیابی قاضی صلواتى برای وی رقم زده است، مى گذراند.