بند ۳۵۰ به رستوران تبدیل می‌شود/ احتمال مصادره امکاناتی که با هزینه زندانیان تهیه شده

بند ۳۵۰ - زندان اوینمسئولان زندان اوین قصد دارند بند ۳۵۰ این زندان را به رستورانی برای خود و همکارانشان تبدیل کنند و بدین ترتیب اموال و امکاناتی را که در طول سالیان از سوی زندانیان سیاسی و با کمک خانواده آنها تهیه شده، مصادره کنند یا از بین ببرند.

به گزارش خبرنگار کلمه، پس از تهاجم خونین ۲۸ فروردین که منجر به مضروب و مجروح شدن تعدادی از زندانیان بند ۳۵۰ شد، خبرها و گمانه زنی های متعددی در مورد تصمیم جدید مسئولان برای تخلیه بند امنیتی اوین و انتقال کلیه زندانیان این بند به سایر بندهای زندان اوین و سایر زندان ها و در میان زندانیان عادی به گوش می رسد.

بر اساس این گزارش اخیرا برخی مسئولان تصمیم گرفته اند که پس از تخلیه این بند که آن را یک نقطه ضعف امنیت ملی تلقی می کنند و امکانات آن طی سال های گذشته توسط زندانیان تامین شده است را به رستوران مدیران و کارکنان زندان بدل کنند و محل فعلی رستوران زندان را نیز به بخش اداری الحاق نمایند.

طی قریب پنج سال گذشته زندانیان سیاسی به مرور و با صرف هزینه های گزاف امکانات اولیه ای مانند کولر، تلویزیون، پنجره و …. را برای این ساختمان در شرف پنجاه سالگی تامین کرده که با هیچ توجیه شرعی و قانونی نمی توان اقدام به مصادره این اقلام کرد.

بر اساس این گزارش، پس از پنجشنبه سیاه در بند ۳۵۰ در ۲۸ فروردین سال جاری، روند انتقال و تبعید زندانیان بند ۳۵۰ شدت یافته به شکلی که طی این مدت بیش از ۲۰ نفر از این بند خارج و ۳۵۰ علی رغم ورود تعدادی از زندانیان سیاسی به زندان اوین هیچ پذیرش جدیدی نداشته است.