شکوری‌راد: گروههای فشار خودسر نیستند

علی شکوری رادیک نماینده پیشین مجلس گفت: گروه‌های فشار، پیاده‌نظام کمیته بحران‌سازی علیه دولت هستند که با روی کار آمدن دولت جدید منافع اقتصادی گردانندگان آنها به خطر افتاده است.

به گزارش ایسنا، علی شکوری‌راد با اشاره به لغو سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی بر اثر فشار عده‌ای خاص، گفت: این گروه‌ها خودسر نیستند بلکه سازمان‌یافته هستند و به دستورات عمل می‌کنند.

او گفت: اینکه گفته می‌شود آنها انگیزه‌های اعتقادی و فکری دارند، اشتباه است زیرا سکوت و تحرک آنها تابع علل عینی خارجی نیست. کدامیک از عناصر میدانی خودبه‌خود از سخنرانی سیدحسن خمینی اطلاع داشته یا نسبت به آن حساسیت طبیعی داشته‌اند؟ آنها بر اساس یک برنامه برای جنگ علیه دولت گسیل شده‌اند. برای ردیابی عوامل اصلی تحرک آنها نه در سطوح پایین، بلکه در سطوح بالا و در بین کسانی که از روی کار آمدن دولت روحانی متضرر شده‌اند باید جستجو کرد.

این فعال سیاسی در ادامه با بیان اینکه “حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی حامل تفکر و اندیشه خط امام است”، گفت: ارزش‌های انقلاب اقتضا می‌کند که افراد خود را فدای اسلام و منافع ملی کنند در حالیکه تخریب‌کنندگان و گروه‌های فشار در حال پیگیری منافع خود هستند و اسلام و منافع ملی را در جهت امیال خود خرج می‌کنند. بنابراین وجود شاخصی مثل یادگار امام که مدام تذکرات لازم را بیان کرده و ارزش‌های انقلاب و اسلام را بازگو می‌کند و دارای محبوبیت مردمی است، برای آنها بسیار سخت است. در واقع آنها با امام مخالفند و این مخالفت را نسبت به نوه ایشان ابراز می‌دارند.

شکوری‌راد گفت: البته گروه‌های فشار اکنون تحلیل رفته‌ و ضعیف شده‌اند. عوامل میدانی آنها کم تعداد شده و کمتر فریب عوامل مرکزی را می‌خورند. بنابراین بسیج کردن آنها برای سازمان‌دهندگان و گردانندگان این معرکه‌ها بسیار سخت شده است ولی با این حال همان تعداد اندک باقیمانده هنوز تحت تأثیر قرار می‌گیرند و با سر و صدای زیاد و بدون نگرانی از عواقب آن به اقدامات غیرقانونی خود ادامه می‌دهند.

او در پایان با بیان اینکه “باید با این گروه‌ها برخورد قانونی شود”، گفت: کسانی که مسئولیت برخورد با چنین گروه‌هایی را دارند، انگیزه لازم را ندارند و منفعل هستند؛ بنابراین بسیج افکار عمومی و حساسیت مردم نسبت به شخصیت یادگار امام و همچنین جریان‌هایی که به ناحق مورد تهاجم این گروه‌ها قرار می‌گیرند موجب می‌شود که این گروه‌ها تحت فشار قرار بگیرند و از اقدامات غیرقانونی خود دست بردارند.