دفن اموات در مزار سلطانی بیدخت با آرامش برگزار شد

Imageمراسم تشییع و تدفین پیکر خانم زهرا اللهیاری از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی، صبح امروز در صحن مزار سلطانی بیدخت برگزار شد . به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور ؛ خانم اللهیاری که 65 سال سن داشت ، شب گذشته به رحمت ایزدی پیوست و پیکروی ساعت 9 صبح امروز با حضور خانواده و جمعی از دراویش و اهالی بیدخت در صحن مزار سلطانی با آرامش و به دور از تنش تشییع و تدفین شد .

 

مراسم تشییع و تدفین پیکر خانم زهرا اللهیاری از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی، صبح امروز در صحن مزار سلطانی بیدخت برگزار شد .

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور ؛ خانم اللهیاری که 65 سال سن داشت ، شب گذشته به رحمت ایزدی پیوست و پیکروی ساعت 9 صبح امروز با حضور خانواده و جمعی از دراویش و اهالی بیدخت در صحن مزار سلطانی با آرامش و به دور از تنش تشییع و تدفین شد .

بنابراین گزارش ؛ این سومین بار طی دو ماه گذشته است که پیکر دراویش ، به دور از خشونت و درگیری و بدون دخالت مأمورین امنیتی در مزار سلطانی بیدخت به خاک سپرده می شود .