فرمایشات قطب دراویش گنابادی پیرامون حادثه اخیر در خانقاه نعمت اللهی نوربخشییه

Imageفرمایشات قطب دراویش گنابادی پیرامون حادثه اخیر در خانقاه نعمت اللهی  نوربخشییه 

دانلود کنید                                                                         

گوش کنید:                                                                         

{play}http://mazaresoltani.net/download/mp3/88/88-09-21-Sobhe-Shanbeh-Etehade-Moslemin.mp3{/play}