دراویش زندانی حادثه گلستان هفتم؛ احمد براکوهی

احمد براکوهی ساکن قرچک، متأهل و دارای فرزند است. براکوهی به همراه همسرش معصومه براکوهی با اجاره‌ مغازه‌ای در شهرستان قرچک ورامین به فروش لبنیات‌ مشغول بوده‌اند.
او به همراه خانواده، در پی نگرانی از حضور نیروهای امنیتی و استقرار ایست بازرسی در مقابل منزل قطب دراویش، به گلستان هفتم آمد.
براکوهی یکم اسفند ۹۶ هنگام یورش نیروهای امنیتی به دراویش حاضر در  گلستان هفتم؛ در حالی‌ که چشمش مورد اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای نیروهای امنیتی قرار گرفته بود به همراه همسر، برادر و دامادش دستگیر و بدون طی روند درمان به زندان منتقل شده است.
این درویش زندانی، بر اثر اصابت گلوله‌‌ی نیروهای امنیتی و ممانعت مسئولین زندان از درمان، بینایی یک چشم خود را به‌طور کامل از دست داده است.
او با حکم دادگاه انقلاب به ۷ سال حبس و ۲ سال تبعید به سیستان و بلوچستان محکوم شد. وی نزدیک یک سال است در زندان غیراستاندارد تهران بزرگ (فشافویه) دوران حبس خود را می‌گذراند.
منبع: ایران وایر