بازگشت ماشین‌ها و مأموران امنیتی به گلستان هفتم/ افزایش نگرانی‌ها از وضعیت دکتر تابنده قطب درویشان گنابادی

 

 

 

بازگشت ماشین‌ها و نیروهای امنیتی به خیابان گلستان هفتم، جلوگیری از دیدار درویشان گنابادی با دکتر نورعلی تابنده و اخبار ضد و نقیضی که از وضعیت جسمی قطب درویشان گنابادی منتشر می‌شود به افزایش نگرانی جامعه‌ی درویشان و دوستداران دکتر تابنده منجر شده است. 
آقای دکتر تابنده در یازده ماهی که از حادثه‌ی گلستان هفتم در یکم اسفند ۱۳۹۶ می‌گذرد همچنان در حصار نیروهای امنیتی و در بازداشت خانگی به‌سر می‌برند و به درویشان گنابادی اجازه‌ی دیدار با ایشان داده نمی‌شود.
پس از آنکه دکتر تابنده از درویشان خواست تا برای دیدار و ملاقات با ایشان به منزلش بیایند نیروهای امنیتی و ماشین‌های انتظامی در خیابان گلستان هفتم مستقر شده‌اند و مانع از ملاقات درویشان با ایشان می‌شوند. 
تنگ‌تر کردن حلقه‌ی امنیتی بر دکتر تابنده در حالی از سوی مأموران امنیتی اعمال می‌شود که هیچ نهاد حکومتی نه‌تنها مسئولیت حصر قطب درویشان گنابادی را بر عهده نگرفته است بلکه منکر اعمال هرگونه حصر و محدویت بر ایشان می‌شود.
درویشان گنابادی بارها تأکید کرده‌اند که مادامی که دکتر تابنده نتواند آزادانه و بدون دخالت محسوس یا نامحسوس نیروهای امنیتی و انتظامی با درویشان گنابادی دیدار کند از نظر آنان در حصر و بازداشت خانگی خواهد بود.
پس از حادثه‌ی گلستان هفتم در اسفند سال گذشته صدها درویش گنابادی به شیوه‌ای خشونت‌آمیز بازداشت و زندانی شدند و درب منزل دکتر تابنده به روی دوستداران ایشان به‌طور کامل بسته شد. در این مدت نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی‌ در اطراف منزل ایشان مستقر شده‌اند و با نصب دوربین‌های مداربسته هرگونه رفت و آمد به منزل ایشان را کنترل می‌کنند.