شکنجه‌ ۱۱ماهه‌ی جسمی و روحی یک درویش گنابادی در زندان‌های ایران

با نزدیک شدن به سالروز واقعه‌ی گلستان هفتم فشارها بر دراویش گنابادی برای پرونده‌سازی و سرپوش گذاشتن بر اعمال غیرقانونی و خشونت‌بار علیه آنان افزایش یافته است. 
پروژه‌ی شکنجه‌ی دراویش به قصد اعتراف‌گیری و مصاحبه‌ی تلویزیونی در بازداشتگاه‌های ایران، پس از گذشت نزدیک به ۱۱ ماه از حادثه‌ی گلستان هفتم هنوز ادامه دارد.
عباس دهقان یکی از دراویش گنابادی که در اول اسفند ۹۶ با ضرب و جرح مأمورین لباس‌شخصی بازداشت شده است نزدیک به ۱۱ ماه است که زیر شکنجه‌ی جسمی و روحی در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های امنیتی به‌سر می‌برد. 
خانواده‌ی آقای دهقان در این مدت تحت فشار بوده‌اند تا از وضعیت بحرانی این درویش گنابادی اطلاع‌رسانی نشود. 
تهدید به اعدام، تهدید به بازداشت همسر، عدم اجازه ملاقات با وکیل دادگستری و محرومیت از تماس و ملاقات با خانواده با وجود سابقه‌ی بیماری، ازجمله مواردی است که نشان می‌دهد دست‌هایی در حاکمیت مجدداً به‌دنبال پروژه‌ی پرونده‌سازی و اتهام‌زنی علیه آقای دهقان است.
اخبار تکمیلی را در مجذوبان نور دنبال کنید.