بازگشت فضای امنیتی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده

اخبار رسیده از خیابان گلستان هفتم حاکی از بازگشت فضای امنیتی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده قطب درویشان گنابادی است.
صبح امروز برای چندمین بار متوالی از ملاقات درویشان با قطب سلسله گنابادی جناب دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ممانعت شده است.
افرادی موسوم به نماینده امور اجتماعی دکتر تابنده که از حصر دکتر تابنده با عنوان «محدودیت» یاد می‌کردند پیش‌تر گفته بودند تمام محدودیت‌ها برداشته شده و درویشان گنابادی می‌توانند با پیر و مرشد خود دیدار کنند اما کماکان از حضور دکتر تابنده در حسینیه امیرسلیمانی خودداری شده و هر بار از دیدار درویشان با ایشان در منزل شخصی‌شان هم جلوگیری می‌کنند.
اخبار تکمیلی را در مجذوبان نور دنبال کنید.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

آخرین اخبار اختصاصی دراویش گنابادی