سخنرانی دکتر شهرام پازوکی (پژوهشگر فلسفه و عرفان) در مراسم بزرگداشت مقام علمی دکتر فتح‌الله مجتبایی بنیان‌گذار و پدر مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی

قسمت اول:
{https://soundcloud.com/majzooban/uqocpbimckns}
قسمت دوم:
{https://soundcloud.com/majzooban/wzfvlnzupxdj}