احکام ۲۸۵ نفر از درویشان گنابادی صادر شد/ ۶۹ سال حبس، ۴۴۴ ضربه شلاق و ۱۴ سال تبعید، احکام جدید برای ۱۰ درویش محبوس در زندان تهران بزرگ

منبع: رادیو زمانه

سایت مجذوبان نور که خبرهای مربوط به درویشان گنابادی را پوشش می‌دهد نیز به جزئیات احکام صادرشده برای ۱۰ نفر از این درویشان که در زندان تهران بزرگ زندانی‌اند، پرداخته است.

Tags