مجذوبان نور - پایگاه خبری دراویش گنابادی

تصوف در آينه روايات

 

 

tasavof dar ayene revayat97

كتاب پيش رو مجموعه‌ای است از یازده مقاله‌ی مختلف که به بررسی تصوف از منظر آیات و روایات پرداخته و توسط دکتر محمد نصیری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در ۴۹۲ صفحه تدوین و‌ گردآوری شده است.

مطالب مرتبط