نمایی از محاکمه درویشان گنابادی در دادگاه انقلاب تهران

namaii97شعب دادگاه انقلاب از پذیرش وکلای تعیینی و انتخابی توسط دراویش استنکاف کرده و جلسات دادرسی غیرقانونی در کمترین زمان ممکن توأم با تحقیر و استخفاف و ارعاب درویشان و اهانت به ساحت بزرگ این طریقت عرفانی و با طرح سؤالات تلقینی و تفتیش عقیده، بدون حضور وکیل‌مدافع و دسترسی به پرونده و مطالعه اوراق و تدارک دفاع، برگزار و در نهایت، احکام از پیش انشا و تایپ‌شده‌ی فاقد مبنا و وجاهت حقوقی و قانونی مبنی بر حبس‌های طولانی، شلاق، تبعید و محرومیت‌های اجتماعی در همان روز محاکمه یا در کمتر از یک هفته به آنها ابلاغ می‌شود، و این یعنی نقض فاحش حقوق دفاعی متهم و خدشه بر روند دادرسی عادلانه و منصفانه و فقدان دادگستری شایسته.