مجذوبان نور - پایگاه خبری دراویش گنابادی

فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه – مجلس صبح جمعه ۰۱-۰۴-۹۷ در محل دولتسرا

Hhdnat majzoobaalishah96 11

{https://soundcloud.com/majzooban/5nzxkooyjcxd}

مدت‌زمان: ۳۳ دقیقه

مطالب مرتبط