موارد تخلفات انتظامی قضات در پرونده درویشان گلستان هفتم

mavared takhalof97✍️ گروه حقوقی مجذوبان نور 

بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و آیین‌نامه اجرایی آن، مهم‌ترین موارد تخلفات انتظامی قضات در پرونده درویشان گلستان هفتم بدین شرح است؛ تخلفاتی که در صورت پیگرد شایسته و قانونی دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، در مواردی مجازات انفصال موقت و دائمی مقام قضایی را در پی خواهد داشت:

• عدم تفهیم حقوق قانونی به دراویش بازداشتی
• ارجاع امر تحقیقات به اشخاص فاقد صلاحیت
• صدور قرارهای تأمین نامتناسب بدون توجه به شخصیت، سن و نوع جرم
• عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین
• دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت
• بازداشت غیرقانونی
• استفاده از الفاظ زاید و غیرمتعارف در قرارها و آراء
• برخورد تند و بعضاً غیرمتعارف و توهین‌آمیز با درویشان
• عدم توجه به مستندات ابرازی
• صدور آراء غیرمستدل و غیرمستند
• طرح سؤالات تلقینی و تفتیش عقیده
• خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
• خودداری از پذیرش وکلای تعیینی و انتخابی دراویش
• خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی
• رفتار خلاف شأن قضائی