فرمایشات عصر سه‌شنبه ۱۵-۱۲-۹۶ در محل دولتسرا

hz dr noorali tabandeh majzoobalishah 15 esfand v

hz dr noorali tabandeh majzoobalishah 15 esfand

{https://soundcloud.com/majzooban/p55srax3here}

مدت‌زمان: ۳ دقیقه