فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه – عصر سه‌شنبه ۱۵-۱۲-۹۶ در دولتسرا

hz dr noorali tabandeh majzoobalishah 15 esfand

{https://soundcloud.com/majzooban/p55srax3here}

مدت‌زمان: ۳ دقیقه