در بیان اُولِی‌الاَمر

riazo siahat bostanosiaha hz mastalishah 96 ok1از کتاب بستان‌السیاحه حضرت آقای حاج زین‌العابدین شیروانی مستعلیشاه (طاب‌ ثراه) 

مفسّرين در آيه‌ی‏ «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏» اختلاف نموده‌‏اند. جمعى برآنند كه اولوالامر قرآنست و بعضى بر اينند كه اولوالامر خليفه‌ی زمانست و خليفه پادشاه ايران و تورانست.

عارفى گويد: كه اولوالأمر آفتاب گردانست نه آفتابه‏‌گردان و قاسم دوزخ و رضوانست نه حاكم قم و كاشان است. اولوالأمر از دو كون آزاد است نه آنكه دل به ملک مصر و شام داده است. اولوالأمر پشت به دشمن نكرده است نه آنكه روى به خصم نياورده است. اولوالأمر دو گيتى را سه طلاق داده نه آنكه اشک يتيمان را زينت خوان نهاده.

شرح مجموعه گل مرغ سحر داند و بس
كه نه هركو ورقى  خواند  معانى دانست‏

****

از کتاب ریاض‌السیاحه حضرت آقای حاج زین‌العابدین شیروانی مستعلیشاه (طاب‌ ثراه) 

معصوم بر هرچه اقدام نماید حق است و اقوال و افعالش حجت، و کسی نمی‌تواند برای امام تکلیف مقرر نماید و ابواب تکلیف بروی معصوم گشاید زیرا که ما سوای معصوم در عقل قاصر و در علم جاهل است. جاهل و ناقص‌العقل تکلیف اعلم و اکمل خود را نمی‌داند، خود مفتی این کلام نیست، که محاط بر محیط احاطه کند و نادان دم از دانش انسان کامل زند.

ای نادان شکوه دانش مربوط به دو نفر یا چهار نفر گواه است که اگر ایشان بگویند که چنین است تو خواهی گفت همین است و اگر ایشان بگویند آن بی‌فروغ است تو خواهی گفت این از اصل دروغ است. همیشه در افعال و اعمال شکّاکی و در استخراج تکلیف خویش بی‌ادراکی. فعل و قول تو همگی منوط به ظن و گمانست و به هرچه اقدام نمایی پای گمانت در میان.

تو که در کار خویش حیرانی
تکلیف انبیاء را چه مى‌دانی
؟