حضور نیروهای امنیتی و نقض حقوق بنیادین دراویش

dolatsara google map96گروه حقوقی مجذوبان نور – کسری نوری

‌حق بر آسایش، حق اقامت و حق آزادی رفت و آمد ازجمله حقوق بنیادین و آزادی‌های اساسی جامعه‌ی بشری‌ست و ذیل عنوان آزادی‌های فردی در موازین حقوق بشری و اسناد لازم‌الاجرای بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته؛ موضوعی که در قانون اساسی ایران و قوانین جاری نیز بر آن تأکید شده است تا آنجا که این حقوق دارای اعتبار قواعد آمره در نظام حقوقی گشته و هر اقدامی در نقض این حقوق ولو به دست مجریان قانون، غیرقانونی خواهد بود و دارای وجاهت نیست. ‌

 حضور نیروهای امنیتی در نزدیکی منزل حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب‌علیشاه، قطب دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی با قصد ایجاد ایست بازرسی اقدامی خلاف قانون است که آثار و تبعات آن منجر به خدشه بر بسیاری از حقوق بنیادین جامعه درویشان خواهد شد که از اهم آن هتک حرمت و تجاوز به حریم اعتقادی درویشان است که با جان آنها پیوند دارد و نه‌تنها قابل چشم‌پوشی نیست که خط قرمز دراویش گنابادی است. ‌

 مقاومت مدنی درویشان در دفاع از عقیده و باورهایشان و در مقابله با برخوردهای غیرقانونی و آزار و اذیت‌هایی که در طول سالیان بر ایشان رفته ثبات قدم و پایداری آنها را به نیکی بر همگان ثابت کرده است و محتاج به اشاره و تأکیدی بیش از این نیست.

 امیدوارم خردمندی و پایبندی به قانون در میان مجریان آن از تضییع بیش از اینِ حقوق اساسی دراویش گنابادی جلوگیری کند و دیگر شاهد اینگونه اقدامات خلاف قانون نباشیم.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

آخرین اخبار اختصاصی دراویش گنابادی