حراج نامه‌ٔ تاریخی داروین دربارهٔ باور‌هایش

darvin96نامه‌ چارلز داروین به یکی از مخاطبانش که در آن درباره جزئیات شک‌ و‌ تردید‌هایش درباره وجود یا عدم وجود خدا نوشته، در حراجی ساتبیز نیویورک به قیمت ۱۲۵هزار دلار فروخته شد. به‌ گزارش بیزینس‌اینسایدر، پس از آنکه چارلز داروین، زیست‌شناس و زمین‌شناس انگلیسی کتاب «منشأ انواع» را در سال ۱۸۵۹ میلادی منتشر کرد، افراد بسیاری آن را حمله به مذهب تلقی کرده و نظریه داروین مبنی بر تکامل موجودات زنده روی زمین طی هزاران سال را با شکل‌گیری جهان در هفت روز بنا بر آموزه‌های دینی مغایر دانسته و آن را نظریه‌ای جسورانه و انقلابی شمردند. در این میان، یک خواننده کنجکاو و باهوش با نام جیمز گرانت برای اینکه بداند چطور نظریه داروین، ناقض اعتقادی است که بر مبنای آن خداوند قادر و توانا خالق تمام موجودات جهان است، در سال ۱۸۷۸ میلادی، نامه‌ای به داروین نوشته و از او خواسته بود که پاسخش را در دو یا سه کلمه به‌طور واضح بیان کند.
داروین که در آن زمان ۶۵ساله بود، پس از گذشت پنج روز به‌جای نوشتن چند کلمه مختصر در رد یا اثبات نظریه‌اش، نامه‌ای سه‌صفحه‌ای به مرد جوان نوشت و در آن توضیح داد که به دلیل بیماری‌اش نمی‌تواند پاسخ و توضیح بیشتری بدهد، اما این موضوعی حل‌نشدنی بوده و جواب ساده و روشن ندارد. داروین در این نامه نپذیرفته که علم را در رویارویی و تعارض با مذهب قرار دهد. او در ادامه نوشته که قوی‌ترین استدلال درباره اثبات وجود خداوند به غرایز، شهود و احساس درونی هر انسانی برمی‌گردد؛ اینکه هر فردی از درون احساس کند که وجود یک آغازگر و خالق برای این جهان ضروری است؛ البته تردیدهایی نیز در این‌باره مطرح می‌شود که چقدر این احساسات درونی می‌توانند قابل اعتماد باشند.

 داروین در سطرهای آخر نامه خطاب به خواننده کنجکاو می‌نویسد که نمی‌تواند به سؤالش درباره مذهب پاسخ قطعی و روشنی بدهد و به او توصیه می‌کند از آخرین یافته‌های علم واهمه نداشته باشد و از سوی دیگر به احساس درونی خودش درباره خداوند نیز باور و اعتماد داشته باشد. داروین این نامه را تنها چهار سال پیش از مرگش نوشت و واضح است که در آن زمان نسبت به موضع خود درباره خدا مطمئن نبوده است. این نامه که تا پیش از این نزد یک مجموعه‌دار آمریکایی نگهداری می‌شد، چند روز پیش در حراجی ساتبیز نیویورک به قیمت ۱۲۵ هزار دلار فروخته شد. پیشنهاد خریدار نهایی بیش از دو برابر قیمت تخمین‌زده بود.

منبع: جامعه فردا