مجلس روز پنجشنبه ۱۳۸۱/۰۱/۰۱ (ششم محرم، عید نوروز – قسمت سوم)

{youtube}LIoCsraXaiA{/youtube}