مجلس روز پنجشنبه ۱۳۸۱/۰۱/۰۱ (ششم محرم، عید نوروز – قسمت دوم)

{youtube}tnZ5Rgj4d5M{/youtube}