برنامه های ملاقات با حضرت آقای مجذوبعلیشاه در ایام عید نوروز

DrNour Ali Tabandeh Majzoub Alishah 28 yekبه گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ برنامه‌های ملاقات با قطب دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده “مجذوبعليشاه” در ایام عید نوروز بدین شرح می‌باشد:

روز یکشنبه اول فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵ حضرت آقای مجذوبعلیشاه ساعت ۹:۳۰ صبح و در روزهای دوشنبه دوم و سه‌شنبه سوم فروردین‌ماه، ساعت ۸:۳۰ صبح به حسینیهٔ امیرسلیمانی تهران واقع در ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، تشریف می‌آورند.