Tag: نورون

مغز چطور به یادگیری مهارت‌های جدید کمک می‌کند؟

محققان مؤسسات تحقیقاتی گلاداِستون (Gladstone) کشف کردند که چگونه یک نوع خاص از نورون باعث بهبود کارایی یادگیری مهارت‌های جدید می‌شود. به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال‌اکسپرس، اگر دوچرخه خود را در طول سال‌ها سوار نشده باشید، احتمالاً بدون فکر کردن بیاد می‌آورید که چگونه این کار را انجام ‌دهید. مهارت‌های مورد نیاز برای انجام هر یک از این فعالیت‌ها در مغز شما به‌عنوان «خاطرات رویه‌ای»(procedural memories) ذخیره می‌شوند. محققان مؤسسات تحقیقاتی زیست […]

ساعتِ مغز که حافظه را به جریان می‌اندازد!

درست مثل اعضای یک ارکستر که به یک رهبر نیاز دارند تا روی ضرب بمانند، نورون‌ها هم در مغز نیازمند یک‌سری موج‌هایی از فعالیت ِبرنامه‌ریزی‌شده هستند تا حافظه را در امتداد زمان، مرتب کنند. در هیپوکامپ – مرکز خاطرات مغز – ترتیب موقتی کد نورونی برای ساخت یک نقشه‌ی ذهنی در رابطه با اینکه شما کجا بودید، هستید و خواهید بود، بسیار مهم است. به گزارش بیگ بنگ، دانشمندان مؤسسه‌ی علوم مغز ریکن در ژاپن […]

ساعتِ مغز که حافظه را به جریان می‌اندازد!

درست مثل اعضای یک ارکستر که به یک رهبر نیاز دارند تا روی ضرب بمانند، نورون‌ها هم در مغز نیازمند یک‌سری موج‌هایی از فعالیت ِبرنامه‌ریزی‌شده هستند تا حافظه را در امتداد زمان، مرتب کنند. در هیپوکامپ – مرکز خاطرات مغز – ترتیب موقتی کد نورونی برای ساخت یک نقشه‌ی ذهنی در رابطه با اینکه شما کجا بودید، هستید و خواهید بود، بسیار مهم است. به گزارش بیگ بنگ، دانشمندان مؤسسه‌ی علوم مغز ریکن در ژاپن […]