برچسب: موجر

صلح در روابط موجر و مستأجر

صلح در روابط موجر و مستأجر1  دکتر حاج نور علی تابنده از مهم‌ترین مشکلات مردم و دادگستری حل اختلافات بین موجر و مستأجر است که هم اکنون این‌گونه دعاوی قسمت اعظم وقت دادگستری را به خود اختصاص می‌دهد. مشکل دیگری که در این‌گونه دعاوی وجود دارد آن است که رأی مرجع استینافی قطعی تلقی می‌گردد و بالنتیجه مشکلات امور در دیوان کشور با هیأت عمومی طرح نمی‌شود تا رویه‌ی یکنواختی اتخاذ گردد و این نکته […]