Menu +

برچسب: محمد مقیمی

ندامتگاه شهرری (قرچک)؛ زندانی که باید اصلاح و یا تعطیل گردد

محمد مقیمی – وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر چند گاهی است که زندانیان سیاسی را به زندان شهرری (قرچک ورامین) با اهدافی چون تنبیه و غیره منتقل (تبعید) می‌کنند، صرف‌نظر از اینکه این اقدام خلاف قانون و مغایر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها می‌باشد. این عملکرد دادگاه‌ها تا حدودی موجب جلب توجه افکار عمومی نسبت به وضعیت نامطلوب زندانیان زن در این زندان گردیده، زندانی که حتی زنان باردار و […]

نقدی بر طرح جرم سیاسی

jorme siasi0فعالیت‌هایی که همراه با اقدامات مجرمانه نباشد، مانند انتقاد و تجمعاتِ مسالمت‌آمیز نباید در تعریف جرم سیاسی قرار گیرند، زیرا از مصادیق حقوق شهروندی مانند؛ آزادیِ اندیشه، آزادی بیان، حق نقد صاحبان قدرت و امر به معروف و نهی از منکر می‌باشند.

نقدی بر طرح جرم سیاسی

جرم سیاسی در قدیم از جمله بزرگ‌ترین جرایم بوده و از آن به جرم بزرگ یا خیانت بزرگ یاد می‌شده و محاکمه‌ی آن در دادگاه ویژه برگزار می‌گردیده و مجازات‌های سنگینی داشته است. اما گذشت زمان و امکان به حکومت رسیدن مبارزان و مجرمان سیاسی پیشین به دگرگونی برخورد با مجرمان سیاسی منجر گردید. در تعریف جرم سیاسی مسأله‌ی لطمه زدن به حکومت و در مقامِ تغییر و سرنگونیِ آن برآمدن، مطرح می‌باشد. کنفرانس ۱۹۳۵، […]