برچسب: دراویش نعمت

صبح چهارشنبه ٩-١-٩۶ – خانمها(بيانيه سال ٩۶ – تبرک و نحوست عدد و وجه استعمال آن در سیزده بدر)

{https://soundcloud.com/majzooban/kxsvwe7bobd9} {https://soundcloud.com/majzooban/wc2wt3otzctj}   مدت‌زمان:۱۶ دقيقه فايل با کیفیت متوسط: ۴ مگابایت فايل با کیفیت بالا: ۱۴ مگابایت

برگهٔ بعد »