حضور قطب درویشان گنابادی در مراسم تاسوعای درویشان

on .

hoseiniye haeri 28 shahrivar97

خبرهای رسیده به مجذوبان نور حاکی از حضور دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه) قطب درویشان گنابادی در مراسم تاسوعا در حسینیه حائری درویشان گنابادی است.

پس از حادثه گلستان هفتم در یکم اسفند ۱۳۹۶، این اولین باری است که دکتر نورعلی تابنده در جمع درویشان گنابادی حضور یافته است.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها