اعتصاب غذای خشک، ظفرعلی مقیمی را راهی بیمارستان کرد

on .

zafar5f 97ظفرعلی مقیمی درویش محبوس در زندان فشافویه در سومین روز اعتصاب غذای خشک به بیمارستان اعزام شد.

آقای مقیمی علت اعتصاب غذای خشک را همبستگی با خواسته‌های ۱۷ درویشی اعلام کرده بود که از ۸ شهریور و به‌دنبال حمله‌ی گارد زندان فشافویه به درویشان متحصن در تیپ ۳ آن زندان وارد اعتصاب غذا شده بودند.
رفع حصر از دکتر نورعلی تابنده، تجمیع درویشان زندانی در یک بند از زندان فشافویه و آزادی زنان درویش خواسته‌های این درویشان از اعتصاب غذایشان بوده است.

روز هفتم شهریور نیروهای گارد زندان فشافویه به درویشان زندانی متحصن در تیپ ۳ آن زندان حمله بردند و شمار بسیاری از درویشان را زخمی و مجروح و به محل نگهداری زندانیان جرائم اجتماعی، سرقت و مواد مخدر منتقل کردند.
به‌دنبال این حادثه شمار دیگری از درویشان نیز به سلول‌های انفرادی منتقل شدند و از وضعیت ۸ نفر از آنان هیچ اطلاعی در دست نیست.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها